Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Höör-Hörby

Charterdag 1982-09-04
Mötesdag Rullande mötesdag, tredje måndag – torsdag i månaden
E-post hoor-horby@soroptimistsweden.se
Vänklubbar
Birkeröd – Danmark Kiel – Tyskland
 
Klubbkontakt Agneta Larsson
President Agneta Larsson

 

 

Välkommen till Höör-Hörby Soroptimistklubb!

 

 

 

Precis som Soroptimist International´s enormt stora NGO-organisation vid FN bygger vår lilla klubb i Höör-Hörby med ca 20 medlemmar nätverk bland kvinnor både lokalt, nationellt och internationellt. Vanligen i projektform med utgångspunkt från några av FN:s hållbarhetsmål. Allt för att stärka flickors och kvinnors ställning. 

 

Klubben satsar på att bli mer synlig i en ständig medlemskampanj även utanför mellanskåne.

Vi tänker att morgondagen inte uppstår ur tomma intet! –

Vilken framtid vill vi ha, du ha, vår organisation ha?

Den diskussionen håller vi levande!

 

Våra projekt

Klubben har stöttat och stöttar olika lokala projekt riktade till flickor och kvinnor under åren.

Nu satsar vi framför allt på unionsprogrammen ”Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten”, ”Ukraina/panta” och ”SNLA” ett mentorprogram i Norden för unga kvinnor mellan 20 och 30 år. I ett projekt stöttar vi en nu 2,5- årig afghansk flicka som hittades som ett bylte, nyfödd, övergiven i en buss i Kabul. 

Enskilda medlemmar eller mindre grupper kan även ha egna projekt, nu särskilt för Ukraina.

Orange Days från den 25 november till 10 december mot kvinnovåld – varje år.

Sexton dagars aktivism mot kvinnovåld. Dessutom en orange dag per månad, den 25:e!

 

Klubbmöten

Medlemmarna är f.n. indelade i tre olika grupper utifrån olika fokusområden. Här ingår:

 

Utbildning, Kultur; Mänskliga rättigheter, Internationellt samförstånd; Ekonomisk och Social utveckling; Hälsa, Miljö, Hållbarhet och ’Antivåld’.

Varje grupp planerar och anordnar möten två-tre gånger per år. Något möte ansvarar styrelsen för.

Ansvarig grupp står för mötesplats och kvällens aktiviteter inom sitt område.

Klubbmötet börjar ofta med en gemensam måltid. Därefter följer soroptimist information från styrelsen och sedan tar de mötesansvariga vid.

 

Intercitymöten och vänklubbsmöten

 

En gång per år anordnas ett gemensamt klubbmöte av antingen Kristianstad, Hässleholm eller Höör-Hörby. Även andra klubbar kan bjudas in.

2019 stod Hörby-Höör för värdskapet med samling kring gemensamma frågor – 38 kvinnor – från sju olika klubbar.

 

Hässleholmsklubbens möte 2020 ställdes in pga Covid-19 men hölls i oktober 2021, till minne av Soroptimist organisationens grundande för hundra år sedan (1921-2021). Hässleholmsklubben bjöd även in till en manifestation den 25 november (Orange Day) mot mäns våld mot kvinnor och barn. 2022 var det Kristianstadklubben som bjöd in oss alla och 2023 står vi åter på tur.

 

Den 3 oktober 2022 fyllde vår klubb 40 år. Redan september firades dagen rejält tillsammans med representanter för 7 olika klubbar på Höörbaserade Bosjökloster. Allra flest medlemmar kom ifrån vår danska vänklubb i Birkeröd.

 

 

Internationella kvinnodagen den 8 mars

Sedan 2008 anordnar vi olika större evenemang den 8 mars (på namnsdagen “Siv”), ibland med stipendium; ofta tillsammans med lokala kvinnogrupper.

Efter förslag delar vi ut ett eget s.k. SIV-pris till en kvinna eller man som utmärkt sig inom jämställdhet i mellanskåne. 

 Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss! Se kontaktperson längst upp. Vi vill bli fler!