Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
Sök

Höör-Hörby

Charterdag 1982-09-04
Mötesdag Rullande mötesdag, tredje måndag – torsdag i månaden
E-post hoor-horby@soroptimistsweden.se
Vänklubbar
Birkeröd – Danmark Kiel – Tyskland
 
Klubbkontakt Helen Lindén
President Helen Lindén

 

 

Välkommen till Höör-Hörby Soroptimistklubb!

 

 

 

Precis som Soroptimist International´s enormt stora NGO-organisation vid FN bygger vår lilla klubb i Höör-Hörby med ca 20 medlemmar nätverk bland kvinnor både lokalt, nationellt och internationellt. Vanligen i projektform med utgångspunkt från fem av FN:s hållbarhetsmål. Allt för att stärka flickors och kvinnors ställning. 

 

Klubben satsar på att bli mer synlig i en ständig medlemskampanj även utanför mellanskåne.

Vi tänker att morgondagen inte uppstår ur tomma intet! 

Vilken framtid vill vi ha, du ha, vår organisation ha?

Den diskussionen håller vi levande!

 

Våra projekt

Klubben har stöttat och stöttar olika lokala projekt riktade till flickor och kvinnor under åren.

Nu satsar vi framför allt på unionsprogrammen ”Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten”, ”Ukraina TILLSAMMANS” och ”SNLA” ett mentorprogram i Norden för unga kvinnor mellan 20 och 30 år. I ett projekt stöttade vi, genom en av klubbsystrarna, en nu 3-årig afghansk flicka som hittades som ett bylte, nyfödd, övergiven i en buss i Kabul. Detta projekt har tyvärr avbrutits, då vi förlorat kontakten med familjen efter talibanernas övertagande av landet. I ett nytt projekt stöttar vi Sister Margrets skolbarns vänförening via en av klubbsystrarna, som varit på besök hos sister Margret nere i Kenya.  

 

Enskilda medlemmar eller mindre grupper kan även ha egna projekt, nu särskilt för Ukraina.

Orange Days från den 25 november till 10 december mot kvinnovåld – varje år.

Sexton dagars aktivism mot kvinnovåld. Dessutom en orange dag per månad, den 25:e!

 

Klubbmöten

Medlemmarna är f.n. indelade i tre olika grupper utifrån olika fokusområden. Här ingår:

 

Utbildning, Kultur; Mänskliga rättigheter, Internationellt samförstånd; Ekonomisk och Social utveckling; Hälsa, Miljö, Hållbarhet och ’Antivåld’.

Varje grupp planerar och anordnar möten tre-fyra gånger per år. Något möte ansvarar styrelsen för.

Ansvarig grupp står för mötesplats och kvällens aktiviteter inom sitt område.

Klubbmötet börjar ofta med en gemensam måltid. Därefter följer soroptimist information från styrelsen och sedan tar de mötesansvariga vid med sitt program.

 

Intercitymöten och vänklubbsmöten

 

En gång per år anordnas ett gemensamt klubbmöte av antingen Kristianstad, Hässleholm eller Höör-Hörby. Även andra klubbar kan bjudas in.

 

 

Hässleholmsklubbens möte 2020 ställdes in pga Covid-19 men hölls i oktober 2021, till minne av Soroptimist organisationens grundande för hundra år sedan (1921-2021). Hässleholmsklubben bjöd även in till en manifestation den 25 november (Orange Day) mot mäns våld mot kvinnor och barn. 2022 var det Kristianstadklubben som bjöd in oss alla och 2023 står vi åter på tur. Vi anordnade ett vänklubbsmöte tillsammans med Hässleholm våren 2023 och ännu ett planeras i höst.

 

I september 2022 firades klubbens 40 år rejält tillsammans med representanter för sju olika klubbar bl a från Härnösand på Höörbaserade slottet Bosjökloster. Allra flest medlemmar kom ifrån vår – sedan 40 år – danska vänklubb i Birkeröd. I oktober 2023 firades deras 65-årsjublieum med museibesök i Köpenhamn om dels kvinnohistoria dels ett besök i den svenska Gustafskyrkan och naturligtvis gott danskt smörrebröd och härlig samvaro med våra danska systrar.

 

 

Internationella kvinnodagen den 8 mars

Sedan 2008 anordnar vi olika större evenemang den 8 mars (på namnsdagen “Siv”), ibland med stipendium; ofta tillsammans med lokala kvinnogrupper.

Efter förslag delar vi ut ett eget (tidigare kallat) SIV-pris. Sedan januari 2023 i stället ett Dagny-pris till minne av vår mycket aktiva medlem ända sedan klubbstarten 1982, Dagny Åkesson – åt en kvinna eller man som utmärkt sig inom jämställdhet i mellanskåne – i likhet med Dagny Å. 

 Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss! Se kontaktperson längst upp. Vi vill bli fler!