Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Härnösand

Charterdag 1993-05-08
Mötesdag Andra torsdagen i månaden.
Vänklubbar
Steinkjer – Norge
 
President Yasmine Lundqvist

Välkommen till Härnösands Soroptimistklubb!

Vi samlar yrkeskvinnor kring Härnösand för att med erfarenhetsutbyten och olika projekt arbeta för att stärka kvinnans ställning. Idag är vi 11 medlemmar och träffas andra torsdagen varje månad. Vi har ingen bestämd plats att träffas på utan alternerar mellan arbetsplatser, lokal, restauranger och ibland även hemma hos någon syster.

Vårt pågående projekt riktar sig till nyanlända kvinnor i Härnösand “Delaktighet och integration”. Med stöd från kommunen samlar vi kvinnor för simundervisning. Vi har också bjudit in till middagar för att få träffas och samtala. Vi stöttar också den nyöppnade Tjejjouren i Härnösand.

Tidigare projekt har till exempel handlat om att öka vår egen och andras insikt inom området kvinnlig könsstympning och hur det påverkar flickor, kvinnor och samhället. Vi använde våra klubbmöte för information och för att samla in pengar. Pengarna har vi använt för att köpa in ett 20-tal böcker Kvinnlig könsstympning av Elisabeth Ubbe och delat ut till bland annat Elevhälsan.

Om Du vill komma till oss som gäst kontakta vår president Yasmine Lundqvist