Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
Sök

Göteborg-Mölndal

Charterdag 1971-02-06
Mötesdag Första onsdagen i månaden.
E-post goteborg-molndal@soroptimistsweden.se
Vänklubbar
Oslo – Norge,  Uithoorn/De Ronde Venen i Nederländerna.
 
President Monica Einegren

 

VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG-MÖLNDALS SOROPTIMISTKLUBB

Göteborg-Mölndals Soroptimistklubb chartrades år 1971. En av systrarna som var med då är fortfarande aktiv medlem i klubben. År 2011 anslöt ett tiotal systrar från Göteborgs Soroptimistklubb, den äldsta klubben i Göteborgstrakten, chartrad år 1951. Den klubbens medlemsantal hade snabbt minskat och därmed kunde klubben inte fortsätta sin verksamhet. Möjligheten att fortsätta vara Soroptimist i en annan klubb var mycket värdefull för de tiotal systrar som fanns kvar.
Göteborg-Mölndals klubben träffas första onsdagen i varje månad, med program och måltid, ofta i ”stängd” lunchrestaurang med föredrag, ibland studiebesök eller besök hos någon klubbsyster. Våra klubbmöten är centrala för oss, för vår gemenskap och utveckling. En syster har formulerat det så här:
Våra klubbmöten är viktiga för oss:
– De ska ge oss något att tänka på eller lära oss
– De ska vara ett mänskligt möte syster till syster
– De ska vara en stund när vi får ”våra batterier laddade”.

Om du vill komma som gäst på ett klubbmöte är du välkommen att kontakta någon i klubben.

För att samla in medel till hjälpverksamhet säljer vi Enjoyhäften.

Projekt
Vi stöder flera unionsprojekt, projekt drivna av andra klubbar eller driver projekt ihop med andra klubbar, såsom SNLA, Solvatten, Nepal, Omstart och Frideborg, en kvinnojour i Göteborgstrakten som vi stöder ihop med övriga Göteborgsklubbar. Stödet till de olika projekten har varierat något över åren.

Klubbens egna projekt:
Huldas
Stöd åt hemlösa kvinnor på Huldas Hus, ett hus som skänktes av Hulda Sköldberg, en framgångsrik företagare i Göteborg, till hemlösa kvinnor. Idag drivs det som dagcenter av kommunen. Huldas Hus är ett dagcenter i Göteborg för hemlösa kvinnor och andra kvinnor som behöver stöd, ett hus dit man kan komma för att duscha, tvätta sina kläder, vila och få ett mål mat. Om man vill finns även diverse olika aktiviteter såsom handarbete, målning och datakurser. Vår klubb stöttar genom att samla in kläder och skor samt skänka nyinköpta hygienartiklar och underkläder mm. till de kvinnor som besöker Huldas Hus. En av våra systrar deltar också praktiskt i verksamheten.  Detta är ett långsiktigt projekt för Göteborg Mölndals Soroptimistklubb

Avslutade projekt:

Projekt Dignity

Projekt Dignity är ett projekt i Sydafrika som grundades av Sue Barns när hon upptäckte att många sydafrikanska flickor inte går till skolan då de har mens. Detta på grund av att de inte har något mensskydd. Det innebär att miljontals flickor missar upp till en fjärdedel av sin skolgång. Sue Barns insåg att donation av sanitetsskydd inte skulle ge en hållbar lösning, hon skapade i stället en trosa med en återanvändbar binda. Bindan är tvättbar och kan användas upp till 5 år. I projektet ingår också utbildning om puberteten, menstruation, personlig hygien, sexuell hälsa och hiv. Vår klubb gav ekonomiskt stöd till Projekt Dignity.