Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Göteborg-Bohus

Charterdag 1977-05-15
Mötesdag Rullande första tisdagen eller onsdagen i månaden.
E-post goteborg-bohus@soroptimistsweden.se
Vänklubbar

Skagen – Danmark
Nådendal – Finland
Larvik – Norge

 
President Karin Sjöberg

 

Göteborg-Bohus Soroptimistklubbs plusgiro: 837523-0

29 december 2022

Föredrag om unga tjejer och prostitution 
Vi arrangerade föredrag vid Göteborgs flerklubbsmöte 2022 om hur unga tjejer kan hamna i prostitution och hur de kan ta sig ur det. Föredragshållarens arvode, överskottet från mötet och vinst vid försäljning av reflexer gick till Talitas verksamhet i Sverige och i Ukraina för att hjälpa kvinnor och flickor och till Soroptimisternas Ukraina-hjälp. 


Stöd till Operation Smile
Göteborg-Bohus Soroptimistklubb skänkte 21 280 kronor till Operation Smile i december 2022. Operation Smile hjälper barn med läpp-, käk- och gomspalt att bli opererade. En operation kan kosta 2 400 kronor och göras på mindre än 45 minuter, men förändrar ett liv eftersom barnen då inte längre göms undan på grund av skam. Pengarna har vi fått in genom att sälja Enjoy-häften som innehåller rabatter till restauranger, butiker mm.  Se mer information om projektet.


Glasögon till fattiga länder
Vi samlade in och skänkte 250 par glasögon till behövande i fattiga länder i samarbete med “Vision for all” i december 2022: 


11 april 2021
Varför vara Soroptimist?
Det finns massor av anledningar att vara Soroptimist! Läs här vad vi i Göteborg-Bohus Soroptimistklubb kom fram till när vi hade vår workshop om medlemsrekrytering.

Våra svar på fråga 1 Varför vill man gå med i en Soroptimistklubb?
Man vill göra skillnad för flickor och kvinnor
Man vill hitta och känna gemenskap med likasinnade
Man är intresserad av personlig utveckling
Man vill få större medvetenhet om andras miljöer internationellt
Det är lättare att uträtta något tillsammans än som ensam individ – flera är starkare än en
Man vill träffa olika slags människor med yrken som man inte träffar i sin vanliga vänkrets
Man vill träffa personer med annan bakgrund än sin egen
Man är intresserad av föreläsningar
Man vill dela med sig av sina egen kunskap och erfarenheter
Man vill känna glädjen av att göra något gott
Man vill kunna vara med och påverka i världen och inte bara prata
Man vill göra något eget, utanför sin familj
Man är ny i stan och vill lära känna nya människor
Föreningen är religiöst obunden
Det finns mer tid för engagemang i ideellt arbete när barnen blivit större

Våra svar på fråga 2 Vad är det som gör att medlemmar stannar kvar i klubben?
För att:
Vi ser till att jobba med projekt som har en startpunkt, tydlig målformulering om vad man vill uppnå och att slut
Vi har trevliga och givande möten
Vi har struktur på mötena – det ska inte bara vara kafferep
Vi känner starkt systerskap och gemenskap
Vi ser till att nya medlemmar har en fadder som ”tar hand” om dem den första tiden
Vi engagerar oss i något – då stannar man kvar
Vi gör saker – inte bara pratar
Vi lär oss mycket om olika saker – utvecklas som person
Vi fungerar som en familj för den som inte har någon egen familj
Vi känner vänskap och gemenskap

Våra svar på fråga 3: Vad kan just du göra för att bidra till att vår klubb får fler medlemmar?
Jag kan berätta om Soroptimisterna på arbetsplatsen och bland vänner
Jag kan berätta om intressanta soroptimistprojekt
Jag kan se till att vi jobbar med intressanta projekt som lockar nya medlemmar och berätta om dem
Jag kan bjuda in gäster
Jag kan se till att vi startar nya projekt
Jag kan anlita föredragshållare som skulle kunna bli medlemmar
Jag kan ta kontakt med nyinflyttade
Jag kan fånga upp kvinnor som inte längre får vara med i Ladies Circle av åldersskäl
Jag kan vara aktiv i sociala medier
Jag kan jobba för att vi ska bli mer synliga – sprida broschyrer om solvattenprojektet,  delta i VårRuset i Soroptimisternas namn/stå på VårRuset och dela ut information
Vi kan arrangera ett större Öppet hus
Jag kan tipsa om andra klubbar till vänner/kontakter i andra städer
Jag kan prata om Soroptimisterna, sprida info
Ingrid Franzon

 

 

12 april 2020
Glasögon samlas in till Sydafrika
Göteborg-Bohus Soroptimistklubb har i mars 2020 fått iväg 253 par glasögon, 20 solglasögon och en bunt putsdukar till kåkstaden Kayamandi utanför Stellenbosch i Sydafrika. Detta i samarbete med Se Optik och Gustafssons Optik i Kungälv och Synvård Olskroken Klarsynt i Göteborg. De har bidragit med glasögon men också hjälpt oss att mäta upp styrkan på alla glasögonen. Ett stort tack till dessa optiker och även alla övriga som bidragit i olika led, allt från själva insamlingen av glasögonen, förpackningsmaterial och till transporten ner till Sydafrika! Mer information och bilder här!

 

12 april 2020
Orangea dagar – 16 dagar av aktivism mot våld mot kvinnor
Soroptimister över hela landet står upp för kvinnor och flickor! Genom olika aktiviteter och manifestationer uppmärksammas den 25 november, den av FN instiftade dagen, för avskaffande av våld mot kvinnor. Göteborg-Bohus Soroptimistklubb stöttade Zontas ”Orange the world”-arrangemang i november 2019 i Nordstan i Göteborg. Vi var klädda i orange och pratade och informerade förbipasserande om vårt arbete mot våld mot kvinnor. Se programmet.

7 november 2019
Stöd till utbildning av barnmorskor i Nepal
Göteborg-Bohus Soroptimistklubb skänkte 11 100 kr till ett projekt i Nepal 2019. Dels till barnhem, dels till utbildning av kastlösa kvinnor till sjuksköterskor och barnmorskor. Vi säljer Enjoy-häften (rabatthäften till affärer och restauranger) för att få in pengar att skänka till projektet. Vi sålde 121 häften, vilket resulterade i totalt 9 500 + 1 600 kr i bonus = 11 100 kr. Se mer information om projektet här: http://www.gatubarnnepal.net/

29 september 2019
Soroptimisterna deltar på Bokmässan i Göteborg

Soroptimisterna deltog på Bokmässan, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet, på Svenska Mässan i Göteborg i september 2019. Ett av årets teman var jämställdhet.
Vi spred information om vad vi står för och vilka projekt vi arbetar med för att göra skillnad för flickor och kvinnor. Vi hade många givande samtal med besökarna och kommer att ta vidare kontakt med  de som anmälde sitt intresse för samarbete alternativt medlemskap.  
 

Demonstration av Sverige-unionens Solvatten-projekt. Solvatten består av en plastbehållare som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Plastbehållarna delas ut till behövande familjer i Afrika och Nepal.
Ingrid Franzon, 
Programledare, Göteborg-Bohus Soroptimistklubb

 

24 januari 2019
Glasögon till kåkstad i Sydafrika
Strax före jul skickade Göteborg-Bohus Soroptimistklubb iväg 186 par glasögon till personer i kåkstaden Kayamandi utanför Stellenbosch i Sydafrika. Glasögonen anpassas till mottagarnas individuella synproblem tack vare engagerade optiker och volontärer. Glasögonprojektet har pågått i flera år, här är bilder från utdelningen våren 2018: 

Ingrid Franzon

 

 

5 juli 2017
Glasögon samlas in till Sydafrika
Göteborg-Bohus soroptimistklubb samlar in avlagda glasögon till kåkstaden Kayamandi utanför Stellenbosch i Sydafrika. Vid den senaste leveransen transporterades 100 par glasögon ner plus ett stort antal fodral och putsdukar. En soroptimistsyster berättar: “Stämningen är på topp i kyrkan där glasögonen provas ut, ljudnivån är otrolig och det är en fantastisk känsla när någon som knappt såg alls får en aha-upplevelse.” 

Ett hjärtligt tack till alla som bidrar med glasögon och stort tack också till de optiker i Sverige som hjälper till med att bestämma styrkan på glasögonen!

      
   

20 juni 2017
Göteborg-Bohus soroptimistklubb firar 40 år
2017 är det 40 år sedan klubben chartrades och vi firade med en fest med tema 70-tal: klädsel, meny, musik m m. 


För inloggade medlemmar – klicka på “Dokument” till höger på den här sidan för att se fler foton.

13 september 2016
Göteborg-Bohus soroptimister på Lindholmens kulturdag

Göteborg-Bohus Soroptimistklubb deltog i Lindholmens kulturdag i Göteborg den 10 september. Vår klubbsyster och tillika sekreterare Cecilia hade tryckt upp en fin affisch för att väcka intresse över vad vi soroptimister kan göra:

Solvattendunken var med och fick stor uppmärksamhet. Vi till och med sålde en dunk och en 60-åring fick ett gåvobrev. En låda för mobiler fanns på plats. Det gavs inga mobiler under dagen men intresserade fick veta att en låda för mobilinsamling kommer att finnas på Aftonstjärnans biokvällar varje måndag och tisdag under hösten. Vi talade med många intresserade kvinnor – männen var mycket intresserade av Solvatten. Några direkt nya gäster och presumtiva medlemmar gav nog inte dagen, men vi tror att den här typen av arrangemang hjälper oss att göra Soroptimismen mer synlig framöver. Flygblad: (OBS! Inloggning behövs för att länken ska fungera!) Vi vill få slut på våld och kränkningar mot flickor och kvinnor 

Christine Safi-Roslund

 

Göteborg-Bohus säljer Enjoy-häften för att samla in pengar till Stiftelsen Soptippen

6 december 2016


Göteborg-Bohus soroptimistklubb säljer Enjoy-häften för att få in pengar att skänka till Stiftelsen Soptippen som vår medlem, Ulla-Brita Palm startade för cirka 25 år sedan  Pengarna går till hjälp till självhjälp till kvinnor och barn så att de inte ska behöva leta mat på en soptipp i Quito, Ecuador.
Ett Center har byggts upp där kvinnorna utbildas till sömmerskor, får hälsovård och barnpassning. När kvinnorna är färdigutbildade kan de försörja sig som sömmerskor.

Göteborg-Bohus klubbens historik 

 

23 februari 2016
Följande insändare skickades idag ut från Göteborgs-Bohus-klubben till ett antal tidningar: 

VI MÅSTE GÖRA NÅGOT – NU!

Ofredanden, våld och brott mot kvinnors integritet som pågår i vårt samhälle är djupt chockerande och gör många ledsna och förbannade! Nu måste vi handla, inte bara prata om och förfasas över det som sker mot hälften av världens befolkning – kvinnor.

Alla som bor och lever i vårt land har en skyldighet att följa våra lagar, vilket innefattar att respektera kvinnors mänskliga rättigheter. Arbetet med mäns våld mot kvinnor måste prioriteras. Samhället måste visa nolltolerans. Straffen måste skärpas, oavsett vem som är förövare.

Vad kan du göra?
Visa ditt stöd genom att agera om du ser att någon blir ofredad i spårvagnen, på bussen eller i badhuset – gå emellan om möjligt eller säg ifrån. Det är inte acceptabelt att någon enda flicka eller kvinna skall utsättas för någon form av kränkning eller våld. Vi måste höja rösten när vi utsätts för handlingar som kränker oss – såväl på hemmaplan som offentligt.  Vi måste alla känna till vad vi har för rättigheter och göra en anmälan om vi utsätts för brott mot dem. Vi måste ALLA våga tala om vad som gäller, tydliggöra att alla är skyldiga att lyda landets lagar.

Du kan ta kontakt med organisationer som arbetar förebyggande med brott mot kvinnors rättigheter och höra på vilket sätt du kan ge dem stöd.

Det är viktigt att vi är tydliga – i alla sammanhang; i skolor, på arbetsplatser, i förenings- och nöjesliv, i samhället överhuvudtaget – med att fostra och utbilda alla, från tidig ålder att respektera alla människors värdighet, flickor som kvinnor, pojkar som män, att arbeta för att förändra attityder och mönster i samhället.

Det är viktigt att komma ihåg att kvinnors agerande, alkoholintag, klädsel eller blotta existens inte är problemet. Det är aldrig brottsoffret som bär skulden. Det är män och deras syn på kvinnor som är problemet, och det är där fokus ska läggas om vi ska kunna närma oss en lösning på ett enormt samhällsproblem som faktiskt berör oss alla. Först då kan vi få ett samhälle där män ser kvinnor som människor med samma värde och rättigheter som dem. Vi måste också våga vara extra tydliga mot dem som kommer från kulturer med andra traditioner. DET är ett värdigt sätt att integreras i vårt samhälle på lika villkor.
Om vi inte gör något nu så sviker vi alla utsatta brottsoffer, majoriteten flickor och kvinnor. Kvinnors levnadsutrymme ska inte begränsas på grund av mäns kriminella handlingar.
Göteborg-Bohus Soroptimistklubb

 

 

 

 

 

 

 ‘