Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
Search

Gävle

Charterdag 2011-05-14
Mötesdag Andra torsdagen varje månad.
E-post gavle@soroptimistsweden.se
Vänklubbar
Emek – Turkiet
 
President Anna Näsman

Välkommen till Gävles soroptimistklubb!

Vill du vara med? Hör av dig till klubben (se kontaktuppgifter ovan).
Vi träffas en gång i månaden på rullande schema. Då kan det vara en intressant föreläsare, diskussioner kring vårt projekt (se nedan), eller andra aktiviteter.

Barnmorska i Nepal – vårt projekt

Vi är med och sponsrar en ung nepalesisk kvinnas studier till barnmorska. I Nepal finns det i dagsläget ingen egen barnmorskeutbildning, utan studierna måste avslutas i Indien. Varför är detta så viktigt? Så här berättar Eva Holmberg Tedert, som startade Gatubarn i Nepal 2010 (för mer info klicka här):

“Den vanligaste orsaken till att barn hamnar på gatorna är att mamma dött. Den vanligaste orsaken till att unga kvinnor dör är graviditet och förlossning. Hälsovården på landsbygden är starkt eftersatt och då Nepal är ett av världens minst urbaniserade länder bor majoriteten av befolkningen på landsbygden. Särskilt de som bor i väglöst land har svårt att ta sig till en sjukstuga som kanske ligger fyra dagsmarscher från hembyn och de flesta förlossningar sker i hemmen utan assistans. I bästa fall har kvinnan en erfaren svärmor till sin hjälp i sämsta fall är hon ensam när hon föder.
Det är inte ovanligt att barnen skingras när mamma dör och pappa gifter om sig och skaffar en ny familj. De äldre barnen vandrar då ner till Kathmandu för att försöka överleva genom att tigga.

För att minska mödradödligheten och därigenom öka möjligheterna at hålla ihop familjerna har Föreningen för gatubarn i Nepal valt ut unga flickor från fattiga byar på landsbygden för att studera på Medical College i Kathmandu. Flickorna är daliter eller kommer från låga kaster vilket innebär att de också kommer att behandla kastlösa och lågkastiga personer. Detta är inte självklart för en person av högre kast som mycket väl kan vägra behandla en patient som är kastlös.

Redan att finna kastlösa och lågkastiga flickor från fattiga byar som har fått gå hela skolan till och med klass 10 begränsar urvalet kraftigt. Familjerna måste också skriva under /sätta tumavtryck under vårt avtal att de förbinder sig att inte avbryta utbildningen och till exempel kalla hem flickan för att gifta bort henne. Om detta skulle ske blir familjen återbetalningsskyldig för utbildningskostnaderna. Vilket är helt omöjligt för de familjer det rör att betala tillbaka. De flesta lever utanför kontantsamhället och överlever bara genom de små odlingar man har.

Vi har valt flickor från Humla i nordväst uppe vid tibetanska gränsen, från Surkhet i sydväst, från Jhapa nere i sydost vid indiska gränsen och uppe från Thaplejung öster om Mount Everest vid gränsen till Tibet i norr och Sikkim i öster. Från Sindhupalchowk, Ramechap, Kavre och överallt i Nepal utom från Kathmandu.

Vanligen ger vi först 1 – 2 år motsvarande gymnasiet, därefter 3 år på Medical College till sjuksköterska, efter 1 års praktik får studenten gå det sista avsnittet som är 5 månaders kurs till Skilled Birth Assistant.

Ett par studenter går istället för sjuksköterskeutbildningen en mer tekniskt inriktad utbildning till Health Assistant som innefattar mer kompetens inom förlossning, följt av en särskild 4-månaders kurs i Rural Medicine och Lok Sewa-examen som ger kompetens att leda arbetet vid en hälsocentral på landsbygden. Tack vare en särskild donation kommer en av våra studenter att kunna gå vidare till läkare.

Vi har för närvarande 15 studenter i olika stadier av medicinsk utbildning.

Kostnad för en färdig sjuksköterska eller Health Assistant enligt ovan är cirka SEK 200 000:- Kostnad för en färdig läkare är SEK 600 000:- Detta inkluderar uppehället under utbildningstiden.”