Kalmar

Kalmar slott
Ann-Christin Bayard vår president fram till oktober 2022

Klubbinformation

Charterdatum: 1977-05-14
Mötesdag: Första tisdagen i varje månad.
E-post: kalmar@soroptimistsweden.se

Klubbkontakt: Anna-Lena Petersson President: Ann-Christin Bayard

 

Välkommen till Kalmar Soroptimistklubb som chartrades 1977.

Kalmar Soroptimist klubb är en del av Soroptimist International

Vi
är 20 kvinnor med bred erfarenhet från yrkesliv och privatliv, som verkar
för att stärka kvinnor och flickors ställning samt bygga nätverk nationellt och
internationellt i Soroptimismens anda.

Vi har
bland annat bidragit till att bygga brunnar i Mali och vårt aktuella projekt är
att förse kvinnor med ”Solvattendunkar” för rent vatten i länder där det är en
bristvara.

Vi stödjer även Plan Sverige genom mobilinsamling.

Ett samarbetsprojekt med Redeem Nordics och Plan Sverige mot könsstympning och barnäktenskap. Vi skickar insamlade mobiler till återvinningsföretaget Redeem Nordics som sedan säljer dessa och skänker pengarna från försäljningen till barnrättsorganisationen Plan Sverige och deras framgångsrika projekt mot könsstympning och barnäktenskap i Egypten. Mera information finns att läsa på https://plansverige.org/soroptimisternas-insamling/

Våra
klubbmöten är den första tisdagen i varje månad utom på sommaren.

Första tisdagen i juli ordnar vi sommarlunch på Öland för sommarsoroptimister.

Våra möten innehåller alltid ett föredrag eller en verksamhetspresentation, en
måltid samt information om vad som är på gång i vår egen klubb, i Soroptimist
Sweden, Soroptimist Europe och Soroptimist International.

Välkommen att kontakta oss för besök som gäst eller för att bli
medlem!

  På bilderna ser Ni vårt vackra slott och vår president, Beate Leggedör.Soroptimismens syften är

-att
upprätthålla en hög etisk standard i liv och yrke

-att
verka för mänskliga rättigheter för alla människor och i synnerhet för att
stärka kvinnors ställning

-att
verka för stärkande av vänskap och samhörighet mellan Soroptimister i alla
länder

-att
väcka och vidmakthålla en levande anda av hjälpsamhet och medmänsklig
förståelse

-att
bidra till internationellt samförstånd och vänskap över gränserna.