Höör-Hörby

Klubbinformation

Region: Region Syd
Charterdatum: 1982-09-04
Mötesdag: Rullande mötesdag, tredje måndag - torsdag i månaden
E-post: hoor-horby@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Birkeröd - Danmark Kiel - Tyskland

Klubbkontakt: Kerstin Johannesson-Andersson President: Kerstin Johannesson-Andersson

Välkomna till Höör-Hörby Soroptimistklubb!

Vår klubb samlar kvinnor med olika yrken och erfarenheter i den härliga anda som soroptimismen möjliggör.

Klubben satsar på att bli mer synlig i en ständig medlemskampanj även utanför mellanskåne.

Vi bygger nätverk bland kvinnor både lokalt, nationellt och internationellt och arbetar helst i projektform.

I år hjälper vi och klubben i Kristianstad vår systerklubb i Hässleholm med förberedelserna inför unionsmötet 2019 som hålls dagarna 26-28 april på Kulturhuset i Hässleholm

Projekt:

Klubben har stöttat olika projekt under åren. För närvarande satsar vi på Solvattenprojektet och PeePoo (rent vatten och sanitet) och mentorprogrammet SNLA för unga kvinnor mellan 18 och 30 år.

Vi stödjer och har även olika lokala projekt riktade till kvinnor och flickor.

Enskilda medlemmar eller mindre grupper har egna projekt.

Ett av dem har fokus på synlighet och påverkan i större sammanhang med demonstrationer av våra projekt. Det avslutades i juli 2018 genom två dagars deltagande på Hörby marknad. Cirka hundratusen personer kommer varje år. Mycket lyckat!

Sedan ett och ett halvt år deltar ca hälften av medlemmarna i en fördjupning i kvinnohistoria. Den fortsätter under hösten 2018.

Klubbmöten:

Medlemmarna är indelade i fyra olika grupper inom olika specialiteter, eller s.k. fokusområden.

Utbildning och kultur; Mänskliga rättigheter och Internationellt samförstånd; Ekonomisk och social utveckling; Hälsa och miljö.

Varje grupp planerar och anordnar våra möten två gånger per år

Gruppen står då för kvällens aktiviteter och mötesplats (t ex arbetsplatsbesök).

Kvällen börjar ofta med en gemensam måltid. Därefter följer information och sedan tar de mötesansvariga vid.

Intercitymöte:

En gång per år anordnas ett gemensamt klubbmöte av antingen Kristianstad,

Hässleholm eller Höör-Hörby Soroptimistklubb. 

I maj bjöd Kristianstad oss till ett guidat besök på Vanås. 2019 står Hörby-Höör för värdskapet.

Vänklubbar:

Vår danska vänklubb Birkeröd träffar vi en gång om året. Alltid lika intressant och roligt. Klubben har just firat sitt 60-års jubileum. 

Förra året firade vi vårt 35-årsjubileum tillsammans med dem. Vår klubb tillkom 1982.

Kontakt med vänklubben i Kiel sker f.n. via mail.

Internationella kvinnodagen (SIV-dagen):

Sedan 2008 anordnar vi olika större evenemang den 8 mars; ofta tillsammans med lokala kvinnogrupper.

Vi delar ut ett eget s.k. SIV-pris till en framstående kvinna i mellanskåne efter förslag.

 I fjor gick priset till Jonna Malmgren från Hörby, ung flerfaldig SM-guldmedaljör i brottning med motiveringen: För din starka målmedvetenhet och träningsvilja. Även i år 2018 tog hon SM-guld! OCH den 14 oktober tog hon guld i ungdoms-OS i Buenos Aires!  Grattis,Jonna!

Författaren, föreläsaren, f.d. polisen mm. Cecilia Sahlström höll i fjor ett omväxlande och intressant föredrag på temat:

Jag är kvinna och stark.

I år fick Ulla Premmert från Höör SIV-priset för sitt fantastiska arbete i Tillsammans Höör.

I år var temat utbildningsglappet mellan kvinnor och män och dess konsekvenser. Emma Leijnse var huvudtalare under rubriken: "Flickorna - skolans vinnare?".

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss! Vi vill bli fler!