Höör-Hörby

Klubbinformation

Region: Region Syd
Charterdatum: 1982-09-04
Mötesdag: Rullande mötesdag, tredje måndag - torsdag i månaden
E-post: hoor-horby@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Birkeröd - Danmark Kiel - Tyskland

Klubbkontakt: Barbro Lindholm President: Barbro Lindholm

Välkomna till Höör-Hörby Soroptimistklubb!

Vår klubb samlar kvinnor med olika yrken och erfarenheter i den härliga anda som soroptimismen möjliggör.

Klubben satsar på att bli mer synlig i en ständig medlemskampanj även utanför mellanskåne.

Vi bygger nätverk bland kvinnor både lokalt, nationellt och internationellt och arbetar helst i projektform.

Projekt:

Klubben har stöttat olika projekt under åren. För närvarande satsar vi på Solvattenprojektet och PeePoo (rent vatten och sanitet).

Vi stödjer och har även olika lokala projekt riktade till kvinnor och flickor.

Enskilda medlemmar eller mindre grupper har egna projekt.

Ett av dem har fokus på synlighet i större sammanhang och avslutades i juli 2017 genom två dagars deltagande på Hörby marknad. Den 4-5 juli 2018 är vi också med! Cirka hundratusen personer kommer varje år.

Mycket lyckat!

Våren 2017 startades en fördjupning i kvinnohistoria, där ca hälften av medlemmarna deltar.

Den återupptogs våren 2018.

Klubbmöten:

Medlemmarna är indelade i fyra olika grupper inom olika specialiteter, eller s.k. fokusområden.

Varje grupp anordnar program två gånger per år

Gruppen står då för kvällens aktiviteter och mötesplats (t ex arbetsplatsbesök).

Kvällen börjar ofta med en gemensam måltid. Därefter följer information och sedan tar de mötesansvariga vid.

Intercitymöte:

En gång per år anordnas ett gemensamt klubbmöte av antingen Kristianstad,

Hässleholm eller Höör-Hörby Soroptimistklubb. 2016 stod Hörby-Höör för värdskapet.

I år bjuder Kristianstad oss till besök i maj på Vanås.

Vänklubbar:

Vår danska vänklubb Birkeröd träffar vi en gång om året. Alltid lika intressant och roligt.

Den 2 september 2017 firade vi vårt 35-årsjubileum tillsamman med dem.

Kontakt med vänklubben i Kiel sker f.n. via mail.

Internationella kvinnodagen (SIV-dagen):

Sedan 2008 anordnar vi olika större eller mindre evenemang; ofta tillsammans med lokala kvinnogrupper.

Vi delar ut ett eget s.k. SIV-pris till en framstående kvinna i mellanskåne efter förslag.

 2017 fick Jonna Malmgren från Hörby, ung flerfaldig SM-guldmedaljör i brottning, priset för sin starka målmedvetenhet och träningsvilja. Även i år tog hon guld! Grattis, Jonna!

Författaren, föreläsaren, f.d. polisen mm. Cecilia Sahlström höll ett omväxlande och intressant föredrag på temat:

Jag är kvinna och stark.

I år var temat utbildningsglappet mellan kvinnor och män och dess konsekvenser. Emma Leijnse var huvudtalare under rubriken: "Flickorna - skolans vinnare?".

I år fick Ulla Premmert från Höör SIV-priset för sitt fantastiska arbete i Tillsammans Höör. 

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss! Vi vill bli fler!