Höör-Hörby

Klubbinformation

Region: Region Syd
Charterdatum: 1982-09-04
Mötesdag: Rullande mötesdag, tredje måndag - torsdag i månaden
E-post: hoor-horby@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Birkeröd - Danmark Kiel - Tyskland

Klubbkontakt: Kerstin Johannesson-Andersson President: Kerstin Johannesson-Andersson

Välkomna till Höör-Hörby Soroptimistklubb!

Vår klubb samlar kvinnor med olika yrken och erfarenheter i den härliga anda som soroptimismen möjliggör.

Klubben satsar på att bli mer synlig i en ständig medlemskampanj även utanför mellanskåne.

Vi bygger nätverk bland kvinnor både lokalt, nationellt och internationellt och arbetar helst i projektform.

I år hjälpte vår egen och Kristianstadklubben vår systerklubb i Hässleholm med förberedelserna inför unionsmötet  

som hölls den 26-28 april på Kulturhuset i Hässleholm. Ett härligt samarbete under mer än ett år!

Projekt:

Klubben har stöttat och stöttar olika lokala projekt riktade till flickor och kvinnor under åren.

För närvarande satsar vi på unionsprogrammen Solvatten (Rent vatten från kvinna till kvinna)

och SNLA ett mentorprogram, startat av Kalmarklubben, för unga kvinnor mellan 18 och 30 år.

Vi stödjer också engångstoaletten PeePoo som startats av Lund. 

Enskilda medlemmar eller mindre grupper har egna projekt.

Ett av dem har fokus på synlighet och påverkan i större sammanhang med demonstrationer av våra projekt och försäljning av vatten, kassar, kort, vetenallar mm.  Hörby marknad i början av juli. Ett tiotal kvinnor anmälde sitt intresse för att bli kontaktade för ytterligare information.     

Sedan ett och ett halvt år deltar ca hälften av medlemmarna i en fördjupning i kvinnohistoria. Den fortsätter hela 2019.

Klubbmöten:

Medlemmarna är indelade i fyra olika grupper inom olika specialiteter, eller s.k. fokusområden.

Utbildning och kultur; Mänskliga rättigheter och Internationellt samförstånd; Ekonomisk och social utveckling; Hälsa och miljö.

Varje grupp planerar och anordnar våra möten två gånger per år

Gruppen står då för kvällens aktiviteter inom sitt område och mötesplats (t ex arbetsplatsbesök, föredrag).

Kvällen börjar ofta med en gemensam måltid. Därefter följer information och sedan tar de mötesansvariga vid.

Intercitymöte:

En gång per år anordnas ett gemensamt klubbmöte av antingen Kristianstad, Hässleholm eller Höör-Hörby. 

I maj 2018 bjöd Kristianstad oss till ett härligt guidat besök i Vanås slottspark med middag efteråt.

2019 stod Hörby-Höör för värdskapet. Vi samlades - 38 kvinnor - från sju olika klubbar. På önskemål från Hässleholm - anordnare av årets unionsmöte - utvärderade och diskuterade vi det. Efter inledande mingel och en god middag, som en grupp kvinnor från olika delar av världen lagat, hade vi en mycket givande kväll i vackra maj. (Matlagningsprojektet leds av en av våra klubbsystrar och drivs i Lund inom Yalla Lund).

Vänklubbar:

Vår danska vänklubb Birkeröd träffar vi en gång om året. Alltid lika intressant och roligt. Klubben har just firat sitt 60-års jubileum.  

Kontakt med vänklubben i Kiel sker f.n. via mail.

Internationella kvinnodagen (på "Siv"-dagen) den 8 mars:

Sedan 2008 anordnar vi olika större evenemang den 8 mars; ofta tillsammans med lokala kvinnogrupper.

Vi delar ut ett eget s.k. SIV-pris till en framstående kvinna i mellanskåne efter förslag.

2017 gick priset till Jonna Malmgren från Hörby, ung flerfaldig SM-guldmedaljör i brottning med motiveringen: För din starka målmedvetenhet och träningsvilja. 2018 tog hon åter SM-guld! OCH den 14 oktober tog hon guld i ungdoms-OS i Buenos Aires! 

Grattis, vi följer Jonna!

2018 fick Ulla Premmert från Höör SIV-priset för sitt fantastiska arbete i Tillsammans Höör.

I år var temat Kvinnlig Rösträtt under rubriken: Feminismens vågor - från rösträtt till #METOO med

historiker, fil dr Emma Severinsson. Inget pris utdelades.

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss! Se kontaktperson längst upp. Vi vill bli fler!