Hässleholm

Klubbinformation

Region: Region Syd
Charterdatum: 1990-09-29
Mötesdag: Tredje onsdagen i månaden.
E-post: hassleholm@soroptimistsweden.se

President: Ingrid Severson  

 

 

Välkommen till Hässleholm Soroptimistklubb!

Nyheter i kronologisk ordning:

2017-09-13 - Soroptimistklubben i Hässleholm har haft en utfärd till Skarhults slott för att besöka slottets utställningar och ta del av slottets- och kvinnornas historia under fem sekler. Vi som besökte slottet var kvinnor från olika nationaliteter och åldrar.
Klubben i Hässleholm driver ett projekt ”Kvinna möter Kvinna” ett projekt för klubbsystrar och invandrarkvinnor från flera olika länder som studerar på RSFI och SFI.
Studiebesöket var en del i momenten kultur- och svensk kvinnohistoria.
Tack vare vår medhavda tolk fick alla i gruppen en upplevelserik berättelse av guiden om slottets intressanta historia och de utmaningar som dessa driftiga slottsfruar har levt- och regerat under. Dessa kvinnor har genom eget mod och handlingskraft avgjort slottets intressanta kvinnohistoria - Den dolda kvinnomakten.
Berättelsen om kvinnorna på Skarhult blir en symbol för hur livet och möjligheterna för hur svenska kvinnor tagit sig fram politiskt, socialt och ekonomiskt under motsvarande tid.
Ett stort tack ska riktas till Skarhults nuvarande slottsfru Alexandra von Schwerin som forskar i Sveriges kvinnohistoria och ger sanningen om kvinnorna ett ansikte.
Mycket nöjda med slottsbesöket intog vi som avslutning en enkel och god måltid i slottskällaren.

KORT OM KLUBBEN OCH DESS TIDIGARE VERKSAMHET

Vi samlar yrkeskvinnor kring Hässleholms kommun och grannkommuner för att med erfarenhetsutbyten och olika projekt arbeta för att stärka kvinnans ställning.

Vi träffas tredje onsdagen varje månad. Vi har ingen bestämd plats att träffas på utan alternerar mellan arbetsplatser, som lokala företag, restauranger och ibland även hemma hos någon syster.

Vi har under åren haft olika lokala men också internationella projekt .Vi har tidigare jobbat med ett projekt i Timisoara/Rumänien där vi genom vårt bidrag hjälpte ett traffickingoffer till en ny start livet, genom att finansiera hennes yrkesutbildning.

Just nu arbetar vi med ett projekt "Kvinna möter Kvinna", ett projekt där vi träffar invandrarkvinnor med syfte att underlätta integrationen i det svenska samhället samtidigt som soroptimister får en inblick i deras upplevelser och kulturer. I detta projekt samverkar vi med RSFI, en del av T4vux och får bidrag från Region Skåne.

Hässleholm Soroptimistklubb investerar i framtida kvinnliga ledare.

För att stödja arbetet med att hjälpa fler kvinnor till att stärka sin ställning i samhället har Hässleholm Soroptimistklubb instiftat ett stipendium. Stipendiet ges till en kvinna mellan 18 – 30 år som har gjort en samhällsinsats och som visar ledaregenskaper. Stipendiet ges i form av bidrag för deltagande i SNLA – Soroptimist Nordic Leadership Academy som anordnas från och med år 2017 i ett av de nordiska länderna. 

Vi arbetar också aktivt i kampen mot "Våld mot kvinnor" genom att bl.a. anordna föreläsningar i samband med den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november. År 2016 har soroptimisterna i Hässleholm i samarbete med Zonta Hässleholm anordnat en föreläsning på temat ”Våldets olika ansikten” där advokat Gunilla von Wachtenfeldt föreläste om vardagsvåld, relationsvåld och hedersvåld.

Hässleholm Soroptimistklubb har firat 25-års jubileum lördagen den 3 oktober 2015. Ett 30-tal systrar från våra två vänklubbar och region syd gästade oss.

Om Du önskar mer information om vår verksamhet eller vill komma till oss som gäst kontakta oss på E-mail: hassleholm@soroptimistsweden.se