Härnösand

Klubbinformation

Charterdatum: 1993-05-08
Mötesdag: Andra torsdagen i månaden.
E-post: harnosand@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Steinkjer - Norge

President: Inger Hansson Ekström  

Välkommen till Härnösands Soroptimistklubb!

Vi samlar yrkeskvinnor kring Härnösand för att med erfarenhetsutbyten och olika projekt arbeta för att stärka kvinnans ställning. Idag är vi 18 medlemmar och träffas andra torsdagen varje månad. Vi har ingen bestämd plats att träffas på utan alternerar mellan arbetsplatser, lokal, restauranger och ibland även hemma hos någon syster.

Vårt senaste projekt handlade om att öka vår egen och andras insikt inom området kvinnlig könsstympning och hur det påverkar flickor, kvinnor och samhället. Vi använde våra klubbmöte för information och för att samla in pengar. Pengarna har vi använt för att köpa in ett 20-tal böcker Kvinnlig könsstympning av Elisabeth Ubbe och delat ut till bland annat Elevhälsan.

Under 2019/2020 samverkar vi med med Härnösands kommun för bidra till integration för nyanlända kvinnor i kommunen. Vi arbetar i grupper som bland annat bjuder in till middagar, har simundervisning och planerar för att bjuda in till hälsosamtal.

Om Du vill komma till oss som gäst kontakta vår president Inger Hansson Ekström, ingerhe@outlook.com.