Göteborg-Mölnlycke

Johanna Karlsson beskrev initierat det nya Kina.
Två systrar, både sedan födseln och som soroptimister.
Två av arrangörerna, Kerstin och Monica, hälsar välkomna.

Klubbinformation

Charterdatum: 1996-09-14
Mötesdag: Andra torsdagen i månaden utom i augusti då den tredje torsdagen
E-post: goteborg-molnlycke@soroptimistsweden.se
Vänklubbar:

President: Ulrika Thuresson  

Välkommen oss i  Göteborg-Mölnlyckeklubben. Vi är ett starkt och kreativt kvinnligt nätverk som enligt soroptimismens syfte arbetar
för att göra skillnad för kvinnor i vår omvärld. I detta syfte arbetar och stödjer vi olika projekt.

Vårt nätverk och alla våra spännande möten ger oss också möjlighet att berika och utveckla oss själva.

Våra möten äger rum en gång i månaden, som regel andra torsdagen i månaden klockan 19.00.
I juli har vi inget möte. Inbjudan till mötena mailas ut ca 2 veckor innan. Vi består av 5 arbetsgrupper som en i taget ansvarar, planerar och genomför dessa möten.

En plan för mötena och ansvariga grupper görs till varje kalenderår, se medskickad årsplan.

I Sverige finns ca 50 soroptimistklubbar som alla sortera under landsorganisationen, Sverigeunionen, som i sin tur tillhör Europafederationen. Soroptimistklubbar finns representerade i de flesta av världens länder. Vi är stolta över att Soroptimister finns representerade i både regeringens jämställdhetsråd och FN-förbundet. 

Bankgiro; 287-1150 (Swedbank), Swish: 123-3560323, Org.nr: 802520-3483

Årsavgift för 2019 är 800:-,  betalas in senast 31 maj.

Mötesavgift medlem 175 kr per möte. (Hela årets mötesavgifter betalas in i oktober. Har man inte deltagit i något möte under föregående år och avanmält sig enligt senaste anmälningsdag har man denna avgift tillgodo.) Mötesavgift gäst 200 kr om ej annat anges.

Grupp  1  

Grupp 2  

Grupp 3  

Grupp 4  

Grupp 5

Ingbritt Svensson
Kicki Rindgård
Margareta Mattsson
Marita Johansson
Monica Aronsson
Carina Andersson 
Lotta Hellman
Kerstin Eriksson
Lisa Kwarnmark
Agneta Ehrenborg
 Annika Winberg Ulrika Thureson
Kerstin Kalin
Elisabeth Stenqvist
Monica Crusner
Helen Gryte
Maria Wallin
Carola Kalin
Charlotte Horgby
Sirpa Jarshild
Gunilla Lindkvist Marita Gustavson
Christine Skanselid
Eva Wendin
 Tine Bjärkby
 Annika Forsgren 
Hettan Philipson

 
 

       

OBS! Ny gruppindelningen efter årsmötet sept 2019. Namn som är fetat är sammankallande. Rutin angående grupparbete finns i dokument.Göteborg-Mölnlyckes Kalender

Hela Klubbens Kalender