Göteborg-Mölnlycke

Underbara kvinnor vid vatten! Bilder från julträffen 13 dec.
Kalla bad är rena hälsokuren! Maggan intygar.

Klubbinformation

Region: Region Väst
Charterdatum: 1996-09-14
Mötesdag: Andra torsdagen i månaden utom i augusti då den tredje torsdagen
E-post: goteborg-molnlycke@soroptimistsweden.se
Vänklubbar:

President: Henriette Philipson  

20-årsjubileum, 23 - 24 september 2016 på Thorskogs slott

Mölnlycke Soroptimistklubbs postgiro är: 11 31 09-3

Årsavgiften för 2019 är 800:-,  betalas in senast 31 maj.

 

Grupp  1  

Grupp 2  

Grupp 3  

Grupp 4  

Grupp 5

Carina Andersson  Ulrika Thureson Marita Gustavson Christine Skanselid Eva Wendin
 Lotta Hellman Kerstin Kalin Carola Kalin Marita Johansson Margareta Mattsson
 Kerstin Eriksson Maria Wallin Charlotte Horgby Hettan Philipson Kicki Rindgård
 Lisa Kwarnmark Agneta Ehrenborg
Monica Crusner Tine Bjärkby Sirpa Jarshild
 Monica Aronsson Ingbritt Svensson
Helen Gryte Gunilla Lindkvist  
Annika Winberg


 
         

Namn som är fetat är sammankallande. Rutin angående grupparbete finns i dokument.Göteborg-Mölnlyckes Kalender

Hela Klubbens Kalender