Falun

Presidentkedjan
Vår gula ros
Styrelsen 2019/2020 på väg mot nya mål

Klubbinformation

Charterdatum: 1996-03-23
Mötesdag: Andra tisdagen i månaden.
E-post: falun@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Vordingborg -Danmark, Kathmandu - Nepal, Kalajokiseutu - Finland

Klubbkontakt: Elisabeth Geijerstam af Klubbkontakt: Gunnel Ivarsson
President: Elisabeth Geijerstam af  

Stipendieutdelning Mars 2020

Vår stipendiat Pierina Wester får diplom, blommor och stipendiecheck!

Fr.v. Stipendiaten 2020 Pierina Wester och President Elisabeth af Geijerstam                                                                                                                                                           

Foto: Marianne Westman

Därefter berättar hon om sin om sin ideella verksamhet, som hon är noga att poängtera att hon utför ihop med många andra! Lugnet i naturen och mötet med människor är viktiga, oavsett om resorna går till Gambia o Senegal, eller upp till Vindelfjällen, där Pierina varit stugvärd i 17år, sommar som vinter. Vidderna, vyerna, olika men ändå lika!  

Det har blivit fyra resor till Gambia och Senegal, den femte görs inom en vecka! Besök sker hos olika skolor och hos den fadderfamilj som Pierina via Aspeboda Foundation stöttat i fyra år.

Till våren kommer en container att fyllas och transporteras ner. Fungerande telefoner, läsplattor, ev. datorer och mycket annat material kommer att skickas till de skolor och center som Pierina stöttar. Bidra gärna med sådant som du kan avvara!
Vår kväll gick fort och resorna var intressanta. Idéer föddes om att kunna bidra och hjälpa till. Tack Pierina för att du tog oss med ut i världen!

 

OBS läs mer om innehållet i klubbmötena genom att klicka på kalendertexten, då kommer Du till en text, ofta med bilder, som berättar om klubbkvällens innehåll, föreläsare mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Faluns Kalender

Hela Klubbens Kalender