Ystad

Gråbrödraklostret som började byggas 1267
Lilla Västergatan med Mariakyrkan i fonden

Club Information

Chartered: 1964-05-12
Meeting day: Andra onsdagen i månaden utom juli och augusti. Bankgiro: 272 - 8590
Email: ystad@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

Slagelse - Danmark, Mannheim - Tyskland

 

Club Contact: Anette Bokelund President: Anette Bokelund

 

Orange Day den 25 november 

Tillsammans med Zonta klädde Ystads Soroptimistklubb under ledning av vår programledare Eva Ulmfeldt fyra av Ystads skulpturer i passande orange mössa och halsduk. I anslutning till konstverken delade vi ut orange flyers med information om aktiviteten Orange the World.

  

Välkommen till Ystad Soroptimistklubb!

Vill Du också vara med att göra skillnad?

 

Soroptimisterna i Ystad består av 32 kvinnor med bred erfarenhet från yrkesliv och privatliv. Som Soroptimister verkar vi för att bygga nätverk, såväl lokalt och nationellt som internationellt. Soroptimist betyder Bästa syster eller Syster för det bästa. Vi är politiskt och religiöst obundna. Som medlem i vår klubb 

- gör du en insats för kvinnor och flickor lokalt och nationellt.
- deltar du i möten och träffar med intressant innehåll.
- möter du kvinnor inom olika yrken.
- ingår  du i en av världens största organisationer för yrkesarbetande kvinnor.

Inom Soroptimismen arbetar vi i olika projekt, ofta med flera medverkande i varje. Projektens mål är att på olika sätt stärka kvinnors och flickors villkor, i stort som i smått. Alla medlemmar väljer aktivt ett eller flera projekt hon vill delta i.

 

Pågående hjälpverksamhet i Ystad Soroptimistklubb:

*   Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten: Projektet har pågått under en längre tid. Utvärdering visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i       familjen kan gå i skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. Kontaktperson: Ordförande. Internationellt projekt: pågår tillsvidare.

*  Majkens fond: Medel till fonden kommer bl.a. från årlig kransbindning/försäljning av julkransar. Aktuellt projekt är stöd för barnmorskeelev i Nepal. Kontaktpersoner: Marie-Louise Törnblad/Marie-Louise  Wentzel/Anette Bokelund. Lokalt projekt som pågår tillsvidare.

*   Pee Poo-projektet i samarbete med Lundaklubben: Utdelning av engångspottor till sanitärt utsatta områden i, för närvarande, Kenya och Indien. Kontaktperson: Kerstin Påhlsson. 

*  Loppmarknad på Österports torg minst en sommarlördag. Förtjänsten används till lokal hjälpverksamhet. Pausad p.g.a. pandemin. Kontaktperson: Kerstin Påhlsson

*  Utökat stöd till Freezonen, lokal brottsoffer- och kvinnojour

 

Välkommen att kontakta oss om du vill komma som gäst eller bli medlem! Kontakta 

https://www.soroptimistsweden.se/sitefactory/://Anette.bokelund@telia.com


 

Ystads Calendar (only Swedish)

Club News