Ystad

Vy från Gråbrödraklostret Foto: Monika Schlaug
Stranden vid Gjuteriet Foto: Monika Schlaug

Club Information

Region: Region Syd
Chartered: 1964-05-12
Meeting day: Andra onsdagen i månaden utom juli och augusti. Bankgiro: 272 - 8590
Email: ystad@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Slagelse - Danmark Haugesund - Norge

Club Contact: Ann-Kristin Nilsson President: Ann-Kristin Nilsson

  

Styrelsen samlad under januarimötet 2019 då vi hade besök av vår unionspresident

Sstående från vänster: Eva Ulmfeldt, adjungerad programledare, unionspresidenten Mihaela, Ann-Kristin Nilsson, president, Charlotte Härstedt, ledamot och webbmaster, Kerstin Ulmfeldt, kassör, Christina Engström, sekreterare och Monika Schlaug, klubbmästare. Längst fram: Ninna Törnblad, incoming president, och Inga Göransson, ledamot. Saknas på bilden gör Susanne Wrammert, klubbmästare.

Ystads soroptimistklubb

 • Vi vill fortsätta att aktivera vår klubb och verka för
 • stärkande av kvinnans ställning  
 • hög etisk standard
 • mänskliga rättigheter för alla
 • jämställdhet, utveckling och fred
 • gemenskap och stöd till varandra

Pågående hjälpverksamhet

 • Ungdomsstipendiet: För 2018 i form av ekonomiskt bidrag till Kim Walls stiftelse i anslutning till Internationella Kvinnodagen den 8 mars
 • Kim Wall Memorial Fund. Vi fortsätter att stödja denna fond som hjälper unga kvinnliga journalister att, i likhet med Kim Wall, rapportera om vår okända omvärld.
 • Solvattenprojektet: Projektet har pågått under en längre tid. Utvärdering visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå i skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. Kontaktperson: Ordförande. Internationellt projekt: pågår tillsvidare.
 • Majkens fond: Medel till fonden kommer bl a från årlig kransbindning/försäljning av julkransar. Kontaktpersoner: Marie-Louise Törnblad/Marie-Louise Wentzel/Ann-Kristin Nilsson. Lokalt projekt som pågår tillsvidare.
 • Pee Poo-projektet i samarbete med Lundaklubben: Utdelning av engångspottor till sanitärt utsatta områden i, för närvarande, Kenya och Indien. Kontaktperson Kerstin Påhlsson.
 • Loppmarknad på Österports torg minst en sommarlördag. Förtjänsten används till lokal hjälpverksamhet. Kontaktperson: Kerstin Påhlsson

 

Ystads Calendar (only Swedish)