Ystad

Club Information

Region: Region Syd
Chartered: 1964-05-12
Meeting day: Andra onsdagen i månaden. Bankgiro: 272 - 8590
Email: ystad@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Slagelse - Danmark Mannheim - Tyskland Haugesund - Norge

Club Contact: Ann-Kristin Nilsson President: Ann-Kristin Nilsson

                                                                                                 

                                                                                             

 

Ystads soroptimistklubb

 • Vi vill fortsätta att aktivera vår klubb och verka för
 • stärkande av kvinnans ställning
 • hög etisk standard
 • mänskliga rättigheter för alla
 • jämställdhet, utveckling och fred
 • gemenskap och stöd till varandra

 

Pågående projekt

 • Ungdomsstipendiet: Ekonomiskt stöd till Nikola Boron för vilja, uthållighet och goda resultat i såväl idrottsutövning som i skolarbetet. Kontaktperson: Kerstin Påhlsson. Lokalt projekt: pågår 2016.
 • Solvattenprojektet: Projektet har pågått under en längre tid. Utvärdering visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå i skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. Kontaktperson: ordförande. Internationellt projekt: pågår under 2016.
 • SOS Barnbyar: Klubbprojekt med årligt bidrag på 1600 SEK. Dessutom födelsedagspresent samt julklapp à 500 SEK till vår protegé Szandra på barnhemmet i Budapest. Kontaktperson: Margit Åkesson. Internationellt (klubb) projekt: pågår 2016 och framåt.
 • FreeZon Ystad (f d Brottsoffer- & Kvinnojouren):Kontaktperson: Kerstin Påhlsson. Lokalt projekt: pågår under 2016. Bidrag 2000 SEK.
 • Majkens fond: medel till fonden kommer bl a från årlig kransbindning/försäljning av julkransar. Kontaktperson: Marie-Louise Törnblad/Marie-Louise Wentzel. Lokalt projekt: pågår under 2016.
 • Internationella Kvinnodagen i samarbete med andra kvinnoorganisationer i Ystad och YA innefattande arrangemang på Scala-biografen samt nätauktion med skänkta konstverk. Avslutas 8 mars. Målgrupp: FreeZon. Ansvarig: Kerstin Påhlsson.
 • Pee Poo-projektet i samarbete med Lundaklubben: Utdelning av engångspottor till sanitärt utsatta områden i, för närvarande, Kenya och Indien. Kontaktperson Kerstin Påhlsson.

 

 

 

 

Ystads Calendar (only Swedish)

Club News