den 6 mars 2016

Klockslag för månadsmöten

Återgång till gamla starttiden kl. 18.30

Från och med ordinarie månadsmöte den 9 mars 2016 kommer vi att, efter beslut i klubben, återgå till den tidigare starttiden med samliing från 18.30 och mötesstart kl 19.00.

All news

Ystads Calendar (only Swedish)

Club Calendar