JAN 28

den 28 januari 2021

Stärkande av kvinnans ställning

Falkenberg

Category: Möten

"Frihet eller äktenskap"? En debatt om att gifta sig eller låta bli 1920

Falkenberg Soroptimistklubb
----------------------------------------------------------------------------

Medlemmarna i Falkenberg Soroptimistklubb hälsas välkomna till månadsmöte

Tid:               Torsdagen den 28 januari 2021 kl. 18.30


Plats:            Zoom (Instruktioner för att deltaga i mötet meddelas en

      vecka före mötet i nytt mejl med länk samt mötes-ID och       lösen)

 

Program:     Emma Severinsson, doktor i historia och lektor i modevetenskap, föreläser om ”Frihet eller äktenskap? En       debatt  om att gifta sig eller låta bli i 1920-talets         veckopress”. (kl 19:00)

 

                      På mötet deltar även Unionspresident Christina Zeidlitz.

 

Mat:              Egen fika.

 

Inga gäster!

Avanmälan senast söndagen den 24 januari 2021. OBS! Tacksam om ni inte skickar avanmälan som svar på detta mail utan som separat mail till bmn.pettersson@gmail.com

Med vänlig hälsning
Marie Pettersson
Sekreterare

 

 

 

Falkenbergs Calendar (only Swedish)

Club Calendar Klubbarna Alla klubbars kalendrar