JUN 13

den 13 juni 2020 - den 14 juni 2020

Digitalt årsmöte

Category: Möten

Hur detta ska genomföras meddelas senare

Hur det ser ut i juni med tanke på corona-viruset vet vi inte idag. 
Unionsstyrelsen planerar  ett digitalt årsmöte och med information om detta kommer allt eftersom.