Växjö

Club Information

Chartered: 1959-11-15
Meeting day: Första tisdagen i månaden.
Email: vaxjo@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

Ribe - Danmark,

Grankulla - Finland,

East Grinstead - England,  

Hyeres - Frankrike,  

Ratzeburg-Tyskland.

Club Contact: Anna Rosenqvist President: Anna Rosenqvist

                     Välkomna till Växjö Soroptimistklubb!

Vi träffas första tisdagen i varje månad över en bit mat med någon intressant föreläsning eller något egoföredrag. Vi har ingen bestämd plats att träffas på utan alternerar mellan arbetsplatser, lokal, restauranger och ibland även hemma  hos någon syster. 

Klubbens projekt är: Den gode Herdens skola i Betlehem.

 

Den Gode Herdens skola i Betlehem
Skolan drivs av svenska Jerusalemsföreningen. De vill genom att bedriva undervisning för såväl kristna som muslimska flickor från förskola till studentexamen stärka kvinnans ställning och bidra till fred och försoning.
Vi stödjer verksamheten ekonomiskt genom medel från lotterier. Genom biskop emeritus Jan-Olof Johansson, Växjö, föreningens ordförande, följer vi kontinuerligt verksamheten och en del av våra systrar har besökt skolan.

Välkommen att ta kontakt med oss, ovan ser du klubbens kontaktperson.

Information in english - file will be downloaded/opened.

Växjös Calendar (only Swedish)

Club Calendar