Växjö

Club Information

Region: Region Öst
Chartered: 1959-11-15
Meeting day: Första tisdagen i månaden.
Email: vaxjo@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

Ribe - Danmark,

Grankulla - Finland,

East Grinstead - England,  

Hyeres - Frankrike,  

Ratzeburg-Tyskland.

Club Contact: Britt-Marie Linné President: Britt-Marie Linné

                     Välkomna till Växjö Soroptimistklubb!

Vi träffas första tisdagen i varje månad över en bit mat med någon intressant föreläsning eller något egoföredrag. Vi har ingen bestämd plats att träffas på utan alternerar mellan arbetsplatser, lokal, restauranger och ibland även hemma  hos någon syster. 

Klubbens projekt är: Fistualsjukhuset i Afrika, Den gode Herdens skola i Betlehem.

 

Den Gode Herdens skola i Betlehem
Skolan drivs av svenska Jerusalemsföreningen. De vill genom att bedriva undervisning för såväl kristna som muslimska flickor från förskola till studentexamen stärka kvinnans ställning och bidra till fred och försoning.
Vi stödjer verksamheten ekonomiskt genom medel från lotterier. Genom biskop emeritus Jan-Olof Johansson, Växjö, föreningens ordförande, följer vi kontinuerligt verksamheten och en del av våra systrar har besökt skolan.

Fistulasjukhuset i Etiopien
Sjukhuset drivs av en svensk stiftelse bestående av ett flertal kvinnoorganisationer.
På sjukhuset får utstötta, illaluktande flickor hjälp så att de efter flera operationer kan
återvända hem, återställda och levnadsglada.
Vi stödjer verksamheten ekonomiskt genom medel från lotterier. Våra använda och tvättade strumpbyxor samlas in och skickas till sjukhuset. De används som bandage och vid vävning.  

Välkommen att ta kontakt med oss, ovan ser du klubbens kontaktperson.

 

          

Inger Rehnberg och Anna Jutler deltog på Hyére 70-års jubileum där Franska unionsmötet hölls. Här ses Inger (till höger i bild) vara med i deras ljusceremoni.


Ljusceremoni med  Evelyne Para,ordförande i den franska unionen och Marie-Claude Bertrand, vice ordförande i SIE

 

 

Bilden ovan visar en av de konstverk som finns runt Växjösjön.
Växjö Art Site är ett konststråk runt Växjösjön som sedan 2008 successivt har byggts ut. Konstverken i stråket röstas fram av Växjöborna.
Idag består Växjö Art Site av:
Durus & Mollis, Monika Gora (2008)
Spegelbollen, Inges Idee (2010)
Drinking tree, Anna Karin Arvidsson (2011)
In the shade of the sun, Roland Persson (2012)
Alla är, Torbjörn Johansson (2015)
Pissed Elin, Sara Möller (2017)
Vattnets röst, Pettersson, Sharr Trummens sjö(2016)

Vill du veta mer går gärna in på http://www.vaxjo.se/-/konsthall/Offentlig-konst-i-Vaxjo/Konststrak/Vaxjo-Art-Site---konststraket/

       

Växjös Calendar (only Swedish)

Club Calendar