Uppsala Carolina

Carolina Rediviva
Svandammen och Uppsala slott
Bandýfinalerna i orange som vi Soroptimister den 25 varje månad

Club Information

Chartered: 1974-04-20
Meeting day: Andra tisdagen i månaden.
Email: uppsala-carolina@soroptimistsweden.se
Friend clubs: NÅDENDAL-  Finland
SI Solent East- England

Club Contact: Vivian Hollqvist President: Ann Eckernäs

Denna bild målade vi vid ett soligt junimöte

UPPSALA CAROLINA SOROPTIMISTKLUBB

bildades 1974 och har nu 24 medlemmar. I samband med att Uppsala Soroptimistklubb upphörde 2016 valde tre systrar att övergå till oss. Vi har även fått en medlem överförd från Växjö- respektive Gävleklubben och vid januarimötet 2019 valdes en ny medlem in.

Vi träffas andra tisdagen i månaden i pensionärsföreningarnas lokal på Storgatan 11  i centrum.

Vårt främsta projekt under ca 10 år har varit att ge bidrag till en utbildningsverksamhet i provinsen Zulu Natal i Sydafrika. Det är nu avslutat.våra

Unionsprojektet Solvatten ligger oss varmt om hjärtat. Vi tackar föredragshållare mfl genom att sätta in ett belopp på projektets konto.  Ann Eckernäs är representant för region Mitt i detta projekt.

 

I Lumbabashi, sydöstra delen av Demokratiska republiken Kongo, finns några av våra Solvattenbehållare

 

Uppsala Carolinas Calendar (only Swedish)