Uppsala Carolina

Club Information

Chartered: 1974-04-20
Meeting day: Andra tisdagen i månaden.
Email: uppsala-carolina@soroptimistsweden.se
Friend clubs: NÅDENDAL-  Finland
SI Solent East- England

Club Contact: Vivian Hollqvist President: Ann Eckernäs

 

Minnesmärke över Fadime  Sahindal som mördades  här i Uppsala, 21  januari för 18 år sedan, en månad
efter hon hållit sitt tal i Sveriges Riksdag - Vad har gjorts för att förhindra upprepningar eller andra övergrepp?

Skulpturen är gjord av Hanna Beling, Uppsala

 

UPPSALA CAROLINA SOROPTIMISTKLUBB

bildades 1974 och har nu 25 medlemmar. I samband med att Uppsala Soroptimistklubb upphörde 2016 valde tre systrar att övergå till oss. Vi har även fått en medlem överförd från Växjö- respektive Gävleklubben. Vid januarimötet 2019 valdes en ny medlem in, likaså vid februarimötet 2020.

Vi träffas andra tisdagen i månaden i pensionärsföreningarnas lokal på Storgatan 11  i centrum. Välkommen till något möte!

Vårt främsta projekt under ca 10 år har varit att ge bidrag till en utbildningsverksamhet i provinsen Zulu Natal i Sydafrika. Det är nu avslutat.

Unionsprojektet Solvatten ligger oss varmt om hjärtat. Vi tackar föredragshållare mfl genom att sätta in ett belopp på projektets konto.  Ann Eckernäs är representant för region Mitt i detta projekt.

 

I Lumbabashi, sydöstra delen av Demokratiska republiken Kongo, finns några av våra Solvattenbehållare

 

Uppsala Carolinas Calendar (only Swedish)