Umeå-Sävar

Club Information

Chartered: 1961-02-17
Meeting day: Andra tisdagen i månaden.
Email: umea-savar@soroptimistsweden.se
Friend clubs: TRONDHEIM Syd - Norge
VASA - Finland
WÜRZBURG - Tyskland

Club Contact: Christina Zeidlitz President: Christina Zeidlitz

Välkommen till Umeå-Sävar soroptimistklubb

Klubben träffas varje månad och har ett tema för varje klubbträff. På junimötet hade klubben besök av Milly Odoemelam som berättade om sitt liv i Sverige och om att starta och driva eget företag. 

Klubben har gjort flera studiebesök hos bl a Tidningar i Norr och SCA Obbola som tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

Klubben samarbetar med Medborgarskolan för att ingå i samtalsgrupper med kvinnor i olika yrkeskategorier och med olika teman vid varje tillfälle.

Umeå-Sävar Soroptimistklubb anordnar olika aktiviteter till förmån för projekt Solvatten. De senaste tre åren, på Världsvattendagen den 8 mars, har vi visat Solvatten på Umeå badhus.

Sedan hösten 2015, pågår Mentorskap inom klubben. Systrarna är mentorer, men det är också systrar som rekryterar adepterna. 
Vi har haft en utbildningskväll för mentorer/adepter, men också för klubben och inbjudna gäster.
Soroptimism och Mentorskap går hand i hand och synliggör dessutom Soroptimisterna.
Önskas mera information kontakta Christina Zeidlitz (christina.zeidlitz(at)gmail.com.

Under de två senaste åren har vi sålt Restaurangchansen som finns i många städer och är ett häfte med rabattkuponger på restauranger och vissa affärer. Häftet kostar 240 kr och hälften får den klubb/ organisation som säljer häften. Häftet är väldigt populärt och behållningen går till bl a projektet Solvatten. Vi har också haft loppmarknader för att samla in pengar till projektet.

Välkommen att kontakta oss! 

President för klubben är Christina Zeidlitz. Vill du veta mer skicka e-post till christina.zeidlitz(at)gmail.com

 

 

 

 

 

Club News