Sverigeklubb

Club Information

Region: Sverige
Chartered: 2018-07-01
Meeting day:
Email: president@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

Sverigeklubben är till för soroptimister i Sverige som av olika skäl inte kan tillhöra en befintlig klubb.