Stockholm-Vaxholm

Club Information

Region: Region Mitt
Chartered: 1971-10-23
Meeting day: Andra tisdagen i månaden.
Email: stockholm-vaxholm@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Esbjerg - Danmark Helsinki-Erottaja - Finland Forssa - Finland Southampton - England Tartu - Estland Westland - Nya Zeeland

Club Contact: Karin Welzien President: Karin Welzien

 

 

Stockholm-Vaxholm chartrades som klubb den 23/10 1971, då som den tredje av stockholmsklubbarna.                                     Idag är Stockholm- Vaxholm äldst av nu befintliga 4 klubbar.

De nuvarande klubbarna samarbetar på olika sätt. En gång om året arrangeras ett gemensamt möte. Vår förhoppning är att kunna utöka detta samarbete. Stockholms presidenterna träffas  3-4 ggr per år.   

Stockholm -Vaxholmsklubben driver sedan ett antal år ett lokalt projekt på "Klaragården" - en dagverksamhet för hemlösa kvinnor i Stockholm . Vi vill bidra till att kvinnorna själva kan förändra sin livssituation. Under flera år har vi samlats kring en god fredagsmiddag för samtal och utbyte oss kvinnor emellan. Vår målsättning är att ytterligare utöka kontakten med dessa kvinnor t.ex med gemensamma utflykter och föreläsningar i samarbete med övriga Stockholmklubbar. För detta har en projektgrupp bildas.

Programverksamheten på våra månadsmöten byggs i huvudsak upp kring kvinnors situation och arbete i Sverige och i andra länder.

Vi är i dag en klubb med 35 klubbsystrar i olika åldrar - vi välkomnar gärna ny medlemmar. Efter att ha varit gäst några gånger, kan du sedan väljas in i klubben.

Klubbmötena sker med regelbundenhet. Oftast i vår möteslokal på Katarinavägen vid Slussen- tack vare en kvinna i klubben får vi disponera en mycket bra möteslokal. Mötena börjar med en gemensam middag, sedan ägnas kvällen åt föreläsningar runt olika teman som intresserar kvinnor. Vi har även månatliga lunchmöten, där vi besöker utställningar, museer och andra  intressanta evenemang.Vår bokklubb träffas en gång i månaden

Vi har 6 vänklubbar i Finland, Danmark, Estland, England och Nya Zeeland.

Projekt.

Internationellt   Klubben arbetar för det globala Solvatten-programmet som har stor uppslutning i Stockholm-Vaxholmsklubben.   Såväl sett ur satsningar ekonomiskt för inköp av solvattendunkar som att några av våra klubbmedlemmar sedan flera år är aktiva i drivandet av programmet- Martha Björnström, Berit Bengtsson och Birgitta Hansson - för att nämna några. Ett flertal av årets klubbaktiviteter syftar till att ekonomiskt bidra till Solvattenprojektets utveckling såväl i afrikanska länder som i Nepal. Under våren kommer tre av våra systrar att besök en av de byar i Tanzania som fått Solvattendunkar.

.

Lokalt  I samarbete med Stockholms Stadsmission arbetar klubben sedan flera år på att främja situationen för de hemlösa kvinnorna på Klaragården. Stadsmissionens verksamhet daghärbärget Klaragården  har även under det senaste året 2018-2019 varit föremål för vårt lokalt förankrade projekt. Dessutom i ett inspirerande samarbete med de tre övriga stockholmsklubbarna.
Syftet det här året har varit att via erbjudande av olika och oftare förekommande aktiviteter skapa förutsättningar för goda inspirerande möten kvinnor emellan. Möten som vill beröra och väcka positiva erfarenheter kvinnorna har och/ eller har haft tidigare i sina liv.
Under 2018 och än mer under 2019 har Klaragårdskvinnor deltagit som gäster vid middagar på Klaragården , museibesök på Moderna och Nationalmuseum inkl besök i cafeterian,
Erbjudande om fotvård på Klaragården, mentorskap vid byte från tränings- till egen lägenhet. 
Erfarenheterna talar nu för att större spridning på olika innehåll i aktiviteterna liksom att de förekommer oftare över tid stimulerar möjligheterna till att nå målet med projektet.
Inger Malm
Projektledare

Sveriges kvinnolobby Sverigeunionen är medlem i Sveriges Kvinnolobby. Inger Malm har under flera år varit styrelsemedlem i Sveriges Kvinnolobby. Samarbetet resulterade bl.a, i ett aktivt deltagande i Nordiskt Forum 2014 i Malmö. Klubben har också deltagit i studiecirkel om Kvinnokonventionen.

Vårt postgiro är 164413-7               Karin Welzien, 0736143470,   karin.eine@hotmailVåra möten är fyllda av intressanta ämnen, för att inhämta mer kunskap och utbyte av åsikter och planer för framtiden. Dessutom god förplägnad! Karin W.se

Stockholm-Vaxholms Calendar (only Swedish)

Club Calendar