Stockholm-Vaxholm

Club Information

Chartered: 1971-10-23
Meeting day: Andra tisdagen i månaden.
Email: stockholm-vaxholm@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Esbjerg - Danmark, Helsinki-Erottaja - Finland ,Forssa - Finland, Tartu - Estland, Westland - Nya Zeeland

President: Yvonne Andersson  

 

 

Hej Soroptimistsystrar

Jag hoppas av hela mitt hjärta att du mår bra.

Med anledning av den rådande smittspridningen av Coronaviruset kommer vi att fortsätta
med att ha våra månadsmötet digitalt under i första hand våren 2021.

Kom ihåg att vi kan hålla kontakten med varandra på andra sätt än att ses t.ex telefonsamtal, sms etc. Vi måste komma ihåg att fortsätta bry oss om varandra. Det är också viktigt att du som behöver hjälp kan kontakta någon av oss systrar så hjälper vi dig.

Många varma kramar
Hälsar Yvonne 

Tisdagen  den 12 januari hade vi klubbmöte digitalt via Zoom, 10 gäster och 17 klubbsystrar deltog. Det fungerade alldeles utmärkt. Mötet började som vanligt med ljussermonin, sedan berättade Yvonne om Soroptimisternas historia och organisation. Matha informerade om Solvatten, Inger berättade om vårt projekt BoKlara och Eva om projekt Snäckan och om våra lunchmöten som tyvärr har varit inställda pga Coronan. Berit informerade om bokklubben. Vi hade väldigt trevligt och hoppas att alla gästerna också hade det. Efter mötet har tre av gästerna anmält sitt  intresse att bli medlemmar.

Stockholm-Vaxholm chartrades som klubb den 23/10 1971, då som den tredje av stockholmsklubbarna. Idag är Stockholm- Vaxholm äldst av nu befintliga 4 klubbar.

De nuvarande klubbarna samarbetar på olika sätt. En gång om året arrangeras ett gemensamt möte. Vår förhoppning är att kunna utöka detta samarbete. Stockholms presidenterna träffas  3-4 ggr per år. Stockholmsklubbarna samarbetar även via projektet BoKlara sedan några år.

Programverksamheten på våra månadsmöten byggs i huvudsak upp kring kvinnors situation och arbete i Sverige och i andra länder.

Vi är i dag en klubb med 27 klubbsystrar i olika åldrar - vi välkomnar gärna ny medlemmar. Efter att ha varit gäst några gånger, kan du sedan väljas in i klubben.

Klubbmötena sker med regelbundenhet. Oftast i vår möteslokal på Katarinavägen vid Slussen, därr vi får disponera en mycket bra möteslokal. Mötena börjar med en gemensam middag, sedan ägnas kvällen åt föreläsningar runt olika teman som intresserar kvinnor. Vi har även månatliga lunchmöten, där vi besöker utställningar, museer och andra  intressanta evenemang.Vår bokklubb träffas en gång i månaden

Vi har 6 vänklubbar i Finland, Danmark, Estland, och Nya Zeeland.

Projekt.

Internationellt   Klubben arbetar för det globala Solvatten-programmet som har stor uppslutning i Stockholm-Vaxholmsklubben.   Såväl sett ur satsningar ekonomiskt för inköp av solvattendunkar som att några av våra klubbmedlemmar sedan flera år är aktiva i drivandet av programmet- Martha Björnström, Berit Bengtsson och Birgitta Hansson - för att nämna några. Ett flertal av årets klubbaktiviteter syftar till att ekonomiskt bidra till Solvattenprojektets utveckling såväl i afrikanska länder som i Nepal.

.Lokalt  Stockholm-Vaxholm klubben vänder sig sedan flera år i olika projekt till hemlösa kvinnor i Stockholm i samarbete med Stadsmissionen. Syftet är och har varit att på olika sätt verka för alla kvinnors rätt till eget bostad. 

Under flera år har vi mött intresserade kvinnor i och kring middagar och olika aktiviteter som musei- o konditoribesök, för ömsesidigt utbyte.
Sedan 2020 har vårt projekt inriktats mot att undersöka hur stor hemlösheten är bland kvinnor i Stockholmsregionens 26 kommuner och inte minst finns och i så fall vilka strategier har de olika kommunerna valt för att stävja hemlösheten och verka för allas rätt till bostad. 
Underlaget bygger på skriftliga svar från ansvariga i resp kommun.

 Vi stöttar också kvinnojouren Snäckan i Norrtälje

  Sveriges kvinnolobby Sverigeunionen är medlem i Sveriges Kvinnolobby. Inger Malm har under flera år varit styrelsemedlem i Sveriges Kvinnolobby. Samarbetet resulterade bl.a, i ett aktivt deltagande i Nordiskt Forum 2014 i Malmö. Klubben har också deltagit i studiecirkel om Kvinnokonventionen.

Vårt postgiro är 164413-7               Yvonne Andersson 0730-40 71 50 , yandersson@telia.com 

 Våra möten är fyllda av intressanta ämnen, för att inhämta mer kunskap och utbyte av åsikter och planer för framtiden. Dessutom god förplägnad! 

Stockholm-Vaxholms Calendar (only Swedish)

Club Calendar