Stockholm-Ekerö

Varit med alla 35 år
Charterbrevet återupptäckt
Festkommittén hälsar välkommen

Club Information

Chartered: 1986-06-07
Meeting day: Rullande schema tisdagar, onsdagar, torsdagar.
Email: stockholm-ekero@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Varde - Danmark Karhula - Finland Helsingfors - Finland
Systerklubb  Mjölby

Club Contact: Gunnel Barkeby President: Gunnel Barkeby

Vad är Ekerö Soroptimistklubb?  Jo, en grupp glada och entusiastiska "systrar" i olika yrkesroller, som ser sin främsta humanitära uppgift att främja kvinnors och flickors villkor, var än i världen vi behövs. 
Se mer detaljer här

Programmet för 2021 består än så länge mest av datum (se kalendern) men mer kommer att publiceras så fort den fått mer innehåll.

Nu finns det många bilder från 35-års-jubileet att titta på i fotoalbumet. Obs inte i tidsföljd och dubbletter kan finnas!

                        Våra projekt och aktiviteter

     

Solvatten

Tre personer i klubben deltar i unionens programgrupp för Solvatten eller som det officiella namnet är: "Rent vatten från kvinna till kvinna".

         

BoKlara 

I samarbete med övriga Stockholmsklubbar.
Vi ordnar middagar 4 ggr per år och eftermiddagsaktiviteter en gång per månad.
Två av klubbens medlemmar deltar i projektets arbetsgrupp och flera andra deltar i de olika aktiviteterna.
Verksamheten har nyligen flyttat från Klaragården i centrala Stockholm till Högbergsgatan 51 men vi fortsätter på samma sätt.

Under pandemin har vi inte kunnat göra några fysiska besök, men arbetsgruppen fortsätter att stötta med julklappar 2020 samt material för framställning av målningar som kommer att säljas via Tradera inför 8  mars.   

   

Integration

Vi deltar sedan ett par år i Ekerö kommuns Integrationsarbete, Öar utan gränser, bl.a. genom att delta i språkcafé i Mälarökyrkan. Vi har genom detta också fått kontakt med en syrisk familj på fem personer som vi stöttar med råd, språkundervisning och allmän orientering i det svenska samhället    

 

Övrigt 

Överskott från våra mötesaktiviteter går till bidrag till olika organisationer. I första hand Solvatten men de  senaste åren har vi också skickat pengar till Fistulasjuhuset (underlivsskador), Operation Smile (gomspalt), SNLA (unionens mentorprogram för unga kvinnor) och Alla kvinnors hus
             

Verksamhet 2021

Årsmötet Oktober 21 2021

Bilder från årsmötet hittar ni under Fotoalbum/2021 Årsmöte 
Årsmötesprotokollet kommer så fort det scannats in.
Ingrids sammanfattning av mötet hittar ni under Dokument/Årsmöte 2021.
Alla har nu också tilldelats eller fråntagits nya resp. gamla funktioner i medlemslistan. 

Och medlemsförteckningen med bilder, telefonnummer och mailadresser har uppdaterats,
Den hittar ni också under Dokument under namnet Medlemslista Oktober 2021

Septembermötet  summeringen från detta zoom-möte verkar tillfälligtvis ha försvunnit men kommer att dyka upp igen:
Anteckningar från mötet hittar ni ändå under Dokument/2021

Protokoll eller längre sammanfattningar av mötena hittar ni under Dokument /2021 som förtjänstfullt skrivits av vår sekreterare Ingrid AA!  Ibland finns bilder i fotoalbumen.

Augustimötet

Och så var det dags för 35-års-firande. Gunnel Bodin, Ingrid Axberg Ahlsson och Kicki Otterskog hade frivilligt anmält sig till festkommitté och ordnade detta med bravur. Som Anita M sade i ett mail "Var länge sedan jag skrattat så mycket och under hela kvällen". Det var en mycket lyckad kväll.  Ingrids sammanfattning hittar ni under Dokument /2021 och inom kort även som ett blogginlägg.

Junimötet

Egentligen skulle vi ha firat vårt 35-årsjubileum den 7 juni.Med tanle på pandemi och smittspridning i Stockholmsområdet föreslog att vi skulle skjuta på firandet till augusti i tanke att vi då skulle ses IRL som det numera heter. Och så beslutades också.

Majmötet

Vi besöktes av Ylva Mårtens, en radioprofil som kan sägas ha sett till att även barn fått sina röster hörda i radion.
Gunnel Bo och Ingrid AA,våra representanter på unionsmötet,  berättade om vad som där tilldrog sig (eller inte tilldrog sig)

Aprilmötet

Denna gång besökte Johan Perwe oss och berättade initierat om kvinnokampen i Norrköping i början av förra seklet.
Ett viktigt beslut under mötet: Vårt 35-årsjubileum kommer att firas i augusti när vi hoppas att äntligen kunna  träffas i verkligheten och inte digitalt. Då bör vi alla vara vaccinerade!

Marsmötet

Gemensamt möte med de andra Stockholmsklubbarna. Gissa var det finns en sammanfattning? Rätt!  Under Dokument/2021!

Februarimötet

Återigen ett digitalt möte den18/2 där Annika Ben David, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
berättade om sitt arbete. Vi var över 30 stycken med många gäster framför allt från vår systerklubb i Sverige Mjölby.
Ingrid AA har gjort en utmärkt sammanfattning som ni hittar under Dokument/2021
                       
Januarimötet

Digitalt möte 20/1 med presentation av Agera kvinnojour av Elice He. 18 deltagare och två gäster,
Sammanfattning av Ingrid AA finns under Dokument

För att inte alltför mycket information skall finnas på denna sida så har klubbytan tidigare år kopierats till andra filer
men nås också genom att trycka på raden

Information från 2020 hittar ni under Dokument/2020/Klubbyta 2020
Information från 2019 hittar ni under Dokument/2019/Klubbyta 2019
Information från 2018 hittar ni under Dokument/2018/Klubbyta 2018
Information från 2017 hittar ni under Dokument/2017/Klubbyta 2017
Information från 2016 hittar ni under Dokumnet/2016/Klubbyta 2016

 

 

.
   
   
   

Stockholm-Ekerös Calendar (only Swedish)