Stockholm-City

AmosRex med SI Helsinki-Meri
Graffiti Nature:
Lost, Immersed and Reborn

Club Information

Region: Region Mitt
Chartered: 1995-04-01
Meeting day: Ett möte per månad. Dagen varierar.
Email: stockholm-city@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

SI Akuyrere

SI Helsinki Meri

SI Lillehammer

SI Tallinn Old Town

Club Contact: Lotta Granberg President: Lotta Granberg

Välkommen till Stockholm-City Soroptimistklubb!


Soroptimisterna Stockholm City 2018-2020


Vartannat år väljer varje soroptimistklubb ny president för klubben. För 2018-2020 är det jag, Lotta Granberg som tillsammans med styrelsen kommer att leda klubbens arbete. I mitt yrke arbetar jag med internationellt utvecklingssamarbete med kapacitetsutveckling och utveckling av kurser riktade till svenska och utländska partners. På våra klubbmöten håller då och då en medlem ett föredrag om sig själv och sin yrkesroll. Det är ett sätt att lära av varandra, dela erfarenheter och även öka sammanhållningen i klubben.
Under kommande år kommer vi att dels diskutera medlemsengagemanget i klubben och hur vi tillsammans kan skapa förändring för kvinnor och flickor, både lokalt i vårt närområde och internationellt genom att vi deltar i olika projekt. 
Ett, som vi nyligen avslutat, är ett treårigt projekt, där klubben gett stöd till en mamma och hennes två flickor i Kongo Brazzaville, att bygga ett hus. Huset är byggt men behöver fönsterluckor och el, vilket kan bli ett litet kompletterande projekt för att färdigställa bygget. 
Det pågår även en insats där vi stöttar en ung gambisk kvinnas universitetsutbildning. Medlemmar från klubben har besökt såväl Kongo Brazzaville som Gambia. Vårt lokala engagemang är bl a i Klaragårdens verksamhet, mentorskap m m.
Under oktober och november planerar vi kommande verksamhetsår, men vi vet redan nu att det väntar en världskongress i Kuala Lumpur, Malaysia där några medlemmar planerar att delta. Våra traditionella möten med jultema i december och kräftor i augusti finns förstås med i planeringen. Jag som ny president hoppas på ett stort engagemang för klubbens frågor och att vi ska hjälpas åt att skapa ett program där vi bidrar till förändringar och får nya lärdomar och erfarenheter. 

Hälsningar, Lotta

Vi välkomnar nya medlemmar!

Stockholm-Citys Calendar (only Swedish)

Club Calendar
Club News