Stockholm-City

Gambia okt 2019: Tiina, Gun, Bibbi, Annica och Aminata, ung student in the University of The Gambia och soroptimist i SI Banjul

Club Information

Chartered: 1995-04-01
Meeting day: Ett möte per månad. Dagen varierar.
Email: stockholm-city@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

SI Helsinki-Meri, Finland

SI Akureiry, Island

SI Lillehammer, Norge

SI Tallinn Old Town, Estland

President: Gun Sigfridsson-Sellin  
 

Därför ska du bli medlem hos oss


 
Du blir medlem i en av världens största partipolitiskt och religiöst obundna kvinnoorganisationer med ca 75000 medlemmar i 122 länder.
Du tillhör ett starkt nätverk av yrkesverksamma kvinnor, som bidrar till att stärka kvinnans ställning globalt, nationellt och lokalt.
Du bidrar till att ge kvinnor en plattform för arbete i samhället  och ger kvinnorna en röst.
Du bidrar till förbättringar av de globala målen via våra projekt.
Du kan delta i våra projektresor eller Soroptimistkonferenser över hela världen.
Du kan delta i våra projekt i Sverige och utomlands.
Du får ett världsomfattande nätverk av olika kompetenser.

Du kan göra skillnad tillsammans med oss!

Välkommen att kontakta oss!
 

Lär dig mer om oss 

Europafederationens film om Soroptimisterna
Sverigeunionens webbplats
Europafederationens webbplats

 

 

Ledarutbildning för kvinnor med start 29 augusti

 

En digital kurs för kvinnor som vill utveckla sitt ledarskap.
Kursen anordnas av Soroptimistklubbarna i Stockholm i samarbete med Studiefrämjandet

Syfte:
Kursen vänder sig till yrkesverksamma kvinnor som vill förbättra sina ledaregenskaper och få ökad kunskap om att leda processer och projekt i ideella organisationer. 
Innehåll:
Projektledning
Planering – genomförande - uppföljning – utvärdering av verksamheter (projekt och processer/aktiviteter)
Målgrupp: 
 -
Kvinnor i yrkesverksamhet
 Upplägg: 
 
- En fysisk träff på Studiefrämjandet den 29 augusti
 - Fyra onlinemöten på varierande plattformar utspridda under hösten 

Anmäl dig och läs mer om kursen på Studiefrämjandets hemsida

 
 

Våra projekt


 

Universitetsutbildning i Gambia
Utbildning i flera afrikanska länder kostar mycket, och familjer har sällan möjlighet att sina barn en universitetsutbildning, särskilt inte flickor. Vi samarbetar med Academy for Academics och sponsrar Aminata, 24 år, med universitetsstudier i Gambia. Ett läsår kostar 8000 SEK. Hon läser nu tredje året, av fyra. Hon är soroptimist i SI Banjul, in The Gambia och redan mycket framgångsrik mediapersonlighet och ett föredöme för sina systrar.

Följ med på vår resa 2019 där vi följer upp projektet.

Klicka här för att följa med oss till Gambia

 

 

Byprojekt för jämställdhet                          
På januarimötet bildades en projektgrupp vars uppgift är att undersöka finansieringsvägar för ett jämställdhetsprojekt på landsbygden i Gambia.
Syftet är jämställd fördelning av tung malning av grödor, säkra mattillgången genom ökad kunskap och effektiv användning av grödor. Projektkostnad ca 115000 SEK.
Projektgruppen utvärderar sitt arbete den 15 juni och beslutar om fortsättning.
Stockholmsklubbar och landets soroptimistklubbar välkomnas att delta.

 

 

Husbygge i Kongo
Pappan var kollega till vår medlem Lotta i Kongo Brazzaville. Han dog i en trafikolycka och efterlämnade änka och två tonårsflickorna utan försörjning. Trots arvsrätten slängde mannens familj ut dem för att bo i plåtskjul de satte ihop på en tomt som mamman ägde. Klubben har sedan 2013 stöttat familjen för att bygga ett hus. När det är klart har vi betalat 40000 SEK. Lottas vänner ser till att sponsra flickornas skolgång. Vi följde upp projektet på plats 2015. Nu ska fönstergaller och el komma på plats. Vi avslutar projektet och flickorna kommer att ha möjligheter till ett bra liv.

 

 

Stöd till hemlösa kvinnor         
Stadsmissionen i Stockholm bedriver ett daghärbärge – BoKlara - för hemlösa kvinnor på Södermalm.
Initiativtagare var Stockholm-Vaxholm soroptimistklubb, och numera är alla Stockholmsklubbar engagerade. En projektgrupp ordnar i samråd med BoKlara öppna aktiviteter med kvinnorna, såsom eftermiddagsträffar, middagar, museibesök.
Det vi hoppas bidra till är möjligheter för kvinnorna att komma tillbaka till ett mer självständigt liv via förhoppningsvis givande ömsesidiga samtal kvinnor emellan.

 

 

Återvunnet material
Axelremsväskor, brödkorgar, kuvertväskor av mjölk- och juicepaket är hållbara och färgglada produkter som vi själva tillverkar. De passar bra som present. Förtjänsten går till våra olika projekt, och pris för axelremsväska är 250 kr.

 

 

 
Stockholmsklubbarna samarbetar                                                     
I en storstad är det nödvändigt att klubbarna samarbetar. Våra klubbpresidenter träffas några gånger per år, och klubbarna har ett gemensamt möte i mars, som ofta är klubbarnas månadsmöte med föreläsare och program som alltid lyfter olika aspekter av kvinnans ställning och mänskliga rättigheter. Vi önskar även samarbeta med andra organisationer som delar vår värdegrund.
 
   
   

Soroptimisterna i Stockholm City fyller 25 år i år. Vi har tidigare firat våra jubileumsdagar genom att åka till en ö i Stockholms skärgård och vandrat, ätit god mat, umgåtts och haft kul. I april när tiden för firandet skulle ske så var vi mitt i en pandemi. Firandet är skjutet på framtiden.
Coronapandemin har påverkat oss alla, även vår klubb i Stockholm City. Vi har dock fortsatt att ses, men använt sociala medier istället. Såväl styrelsemöten som klubbmöten har skett online. Vi märker att det påverkar engagemanget så i juni hade vi en spontan AW i det gröna och i augusti kombinerar vi ett fysiskt klubbmöte i en av medlemmarnas trädgård samtidigt som vi använder Skype för de som inte kan närvara fysiskt.
Verksamheten har ändå fortsatt och vi har deltagit i Unionsmötet (via Zoom) och stöttat Unionens gemensamma satsning på kvinnojourerna i Sverige via projektet OMSTART. Klubben har hittills bidragit med 5 500 kr. Vi har även stöttat vår student i Gambia så hon kan bli klar med sin universitetsutbildning, byggt klart huset till Antoinette och hennes två barn i Kongo samt bidragit med aktiviteter och pengar till Stockholms Stadsmissions verksamhet för kvinnor i BoKlara.
Under hösten kommer vi att genomföra en ledarutbildning för yrkesverksamma kvinnor i Stockholm. Det är en gemensam satsning med de fyra stockholmsklubbarna. Den startar med en fysisk träff den 29 augusti och därefter är det möten online.

Med vänlig hälsning Lotta Granberg, president 2018-2020


 
 

Klicka här för att läsa vår guide för att delta i möten via Skype

Stockholm-Citys Calendar (only Swedish)

Club Calendar