Stockholm-City

Ingrid Andréen gratuleras på 80-årsdagen
Aminata in The Gambia, now Miss Bakau
Lost, Immersed and Reborn

Club Information

Region: Region Mitt
Chartered: 1995-04-01
Meeting day: Ett möte per månad. Dagen varierar.
Email: stockholm-city@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

SI Akuyrere

SI Helsinki Meri

SI Lillehammer

SI Tallinn Old Town

Club Contact: Lotta Granberg President: Lotta Granberg

Välkommen till Stockholm-City Soroptimistklubb!

Januari 2019

 
 För 2018-2020 är det jag, Lotta Granberg som tillsammans med styrelsen leder klubbens arbete. Till vardags arbetar jag med internationellt utvecklingssamarbete och kapacitetsutveckling. Det innebär att jag bl a designar kurser riktade till svenska och utländska partners. På våra klubbmöten håller då och då en medlem ett föredrag om sig själv och sin yrkesroll. Det är ett sätt att lära av varandra, dela erfarenheter och även öka sammanhållningen i klubben. Nästa s k Ego-föredrag hålls av vår medlem Agneta Westerudd i februari.
Klubbmedlemmarna har nyligen fastställt verksamhetsplanen och vi har just börjat genomföra det som står i den. Vi har bl a haft ett möte på Katolska Kyrkan i Stockholm där vi lyssnade till ett föredrag om kyrkan och en visning. Under kvällen berättade vår medlem Eva Tedert om sitt engagemang för kvinnor och barn i Nepal. Klubben funderar nu hur vi kan bidra till skolor och bildandet av kvinnogrupper där.
Klubben har också beslutat att vi ska bidra med 10 000 kr i stöd till en mamma i Kongo Brazzaville och hennes två flickor så att deras hus kan färdigställas. Klubben har stöttat familjen med husbygge och flickornas skolgång sedan 2014. Klubben har också andra projekt på gång som vi presenterar i här på hemsidan vid ett senare tillfälle.
Fyra medlemmar kommer att delta i Soroptimist International Convention i Kuala Lumpur i juli. Biljetter är nu bokade och planeringen pågår för fullt.
Är du nyfiken på klubbens verksamhet? Vi tar gärna emot gäster på våra klubbkvällar. Det är ett bra sätt att lära känna medlemmar och vad soroptimismen står för innan man blir medlem. Kontakta president Lotta Granberg eller en klubbmedlem om Du är intresserad.
Vi är en klubb som består av engagerade medlemmar som vill skapa förändring och förbättring för kvinnor i världen och i Sverige, lära oss mer om kvinnors villkor och ha roligt tillsammans.

Hälsningar, Lotta

Stockholm-Citys Calendar (only Swedish)

Club News