Skaraborg

Club Information

Chartered: 1993-05-01
Meeting day: Rullande dag första halvan varje månad.
Email: skaraborg@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Kongsberg - Norge Ringsted - Danmark

President: Ylva Hallström  

Skaraborgsklubben på Gurlitta Klätt   1 september 2019, vår

ordförande Ylva håller flanken längst ut till höger!

Skaraborgs Calendar (only Swedish)

Club Calendar