Örebro-Wadköping

Club Information

Chartered: 1989-11-25
Meeting day: Andra tisdagen i månaden.
Email: orebro-wadkoping@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Lisboa Fundador - Portugal

President: Ann-Britt Pettersson  

Örebro-Wadköping Soroptimistklubb är en av två klubbar i Örebro. Vi ä ca 25 glada och intressanta kvinnor.

Varför vi heter Wadköping?

Trästaden Wadköping är ju ett känt turistmål i Örebro, en gammal stadsmiljö som ligger vid Stadsparken efter Svartån. Namnet Wadköping kommer från Hjalmar Bergmans böcker om ”Markurells i Wadköping”.

Fr o m 2009 medverkar vi i ett nytt projekt Intact-Örebro, det innebär att vi betalar skolgången för en flicka från en bergsby i sydöstra Indien. För oss känns det mycket viktigt och värdefullt att följa denna flicka och se hur hennes skolarbete och framtid utvecklas.