Norrköping

Club Information

Chartered: 1969-01-25
Meeting day: Tredje måndagen i månaden.
Email: norrkoping@soroptimistsweden.se

Club Contact: Margareta "Eta" Berge Norén Club Contact: Ingrid Schlyter
President: Ingrid Schlyter  

Välkommen till Norrköpings Soroptimistklubb

Kontakta oss om du vill komma till oss som gäst eller bli medlem

 Soroptimist betyder Bästa syster eller Syster för det bästa

Vi är 30 kvinnor med bred erfarenhet från yrkesliv och privatliv, som verkar för att bygga nätverk nationellt och internationellt i Soroptimismens anda. Våra klubbmöten innehåller alltid ett föredrag eller en verksamhetspresentation, en måltid samt information om vad som är på gång i vår egen klubb, i Soroptimist Sweden, Soroptiminst Europe och Soroptimist International

Soroptimismens syften är

att upprätthålla en hög etisk standard i liv och yrke

att verka för mänskliga rättigheter för alla människor och i synnerhet för att stärka kvinnans ställning

att verka för stärkande av vänskap och samhörighet mellan soroptimister i alla länder

att väcka och vidmakthålla en levande anda av hjälpsamhet och medmänsklig förståelse

att bidra till internationellt samförstånd och vänskap över gränserna.

 

 

Norrköpings Calendar (only Swedish)

Club Calendar