Malmö

Club Information

Chartered: 1957-03-02
Meeting day: Andra onsdagen i månaden.
Email: malmo@soroptimistsweden.se

Club Contact: Lotta Arnerdal Helin President: Lotta Arnerdal Helin

Malmö Soroptimistklubb chartrades 1957. Klubben har möte tredje onsdagen i varje månad och vi träffas på olika restauranger eller hemma hos någon medlem. Vi blir väldigt glada om någon soroptimist från någon annan klubb skulle vilja gästa oss!

Våren 2015 påbörjades arbetet med ett nytt projekt, med insatser och stöd till Mötesplats Gnistan i stadsdelen Augustenborg i Malmö. Gnistan är en öppen fritidsverksamhet, driven av en ideell förening, som erbjuder vistelse för barn i förskolålder och upp till 13 års ålder. Man anordnar exempelvis läxhjälp, tonårskvällar, föräldragrupper mm. Gnistan fungerar även som en länk till studier och arbetsmarknaden och främjar på så sätt integrationen i området. Malmö sororptimistklubb har en plats i styrelsen och vi stöttar föreningen i den dagliga verksamheten. Tidigare drevs Gnistan i kommunal regi men när kommunen ville lägga ner så var vår klubb med och startade föreningen som gör att verksamheten kan fortsätta. 

 


Malmös Calendar (only Swedish)