Lund

The Cup, Nairobi, Kenya
Gloria få gå i gymnasiet i Kakuma
PeePoo

Club Information

Region: Region Syd
Chartered: 1952-05-17
Meeting day: Andra måndagen i månaden.
Email: lund@soroptimistsweden.se

Club Contact: Anita Daun President: Eva Hansson

Historik över klubben läs här...

   

 Klubbens projekt 2019

Bilden visar Presidentens band och halsband inköpta

2015 i Istanbul på the 20th Soroptimist International Convention.
Donerat av Anita Daun. Bandet kommer från en SI klubb i
Elfenbenskusten och halsbandet från en SI klubb i Turkiet. 

 

 

 

 

 

 


Program 2019

 • 8 april 
  Mini-ego med Katarina Hanséus som reflekterar 
  över sin profession som barnkardiolog.
  Val av styrelse
  Unionsmöte i Lund 2020
 • 13 maj
  Hela världen i ett klassrum. Gertie Kronvall 
  berättar om SFI.
 • 10 juni
  Stadspromenad i sällskap av Lundakvinnor med attityd

 

Om du vill stödja våra projekt
tar vi tacksamt emot bidrag på
plusgiro 4308238-7 Lunds soroptimistklubb

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Utbildning av kvinna i Kenya
  Glorias far dog för flera år sedan. 
  Glorias mamma har fyra barn till 
  förutom Gloria och kan inte betala
  Glorias skolgång. 
  Hon har nu fått möjlighet att få gå i
  gymnasiet i Kakuma söder om 
  Lokichoggiooch är så glad för det.

 

 

 • PeePoo Kibera School Project
  Peepoo sanitation system has been
  utilised in several schools in the 
  Kibera slum. 
  Today the Peepoo School
  Programme in Kibera includes more
  than 100 schools with over 18 000
  children that have the Peepoo
  solution available every day.

 


 • Diakonin Lund
  "Fin under" Lunds soroptimistklubb 
   har under
  2018 bedrivit ett projekt 
   för att försöka förbättra vardagen för
   
  kvinnor i Lund. Målgruppen har varit 
   
  kvinnor som har en utsatt livs-
   situation på grund av missbruk
  eller 
   andra svårigheter. Vår kanal för att nå 
   kvinnorna har varit via 
   Diakonicentralen i Lund.

 

 

 

 • The Cup
  ett projekt i Kenya som även innefattar
  utbildning av pojkar., menskoppar


 

 


Styrelse val 2018

President
Incoming president
Sekreterare
Kassör
Vice president
Klubbmötessekreterare
Vice kassör
Klubbmästare
Klubbens repr. (= incoming)
Suppleant för repr.
Programledare
Vice programledare

Eva Hansson
Tua Broderick
Marie Nordkvist Persson
Anita Daun
Lotta Björck
Eleonor Åsander Frostner
Helen H. Flygare
Gertie Klöver-Kronvall
Tua Broderick


Christina (Cinna) Ståhl Hallengren
Maria Mårtensson

 
   
 
         
   
   
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunds Calendar (only Swedish)

Club Calendar