Lund

Advokakostnader, guldkant
Borrning av brunnar i Uganda
The Cup, Nairobi, Kenya

Club Information

Chartered: 1952-05-17
Meeting day: Andra måndagen i månaden.
Email: lund@soroptimistsweden.se

Club Contact: Anita Daun Club Contact: Maria Mårtensson
President: Maria Mårtensson  
  

Fler bilder från ljuständning den 30 september...

.

Historik över klubben läs här...

 Om du vill stödja våra projekt
tar vi tacksamt emot bidrag på
plusgiro 4308238-7 Lunds soroptimistklubb


     

Program 2021

11oktober
Miniego-föredrag

15 november
Årsmöte

13 december
Julmöte


 

 

 

 

Bilden ovan visar Presidentens band och halsband inköpta2015 i Istanbul på the 20th Soroptimist International Convention.
Donerat av Anita Daun.
Bandet kommer från en
SI klubb i Elfenbenskusten och halsbandet från en
SI klubb i Turkiet. 

 

Klubbens projekt 2021

 

   

 

 
   Kvinnojouren i Lund

Vi stödjer Kvinnor knutna till verksamheten. Det kan gälla advokatkostnader eller att få en guldkant på tillvaron, t ex en cykel med barnsadel.

       

 

 

Borrning av brunnar
i Uganda

 
   

 

 

The Cup - menskoppar

ett projekt i Kenya som även innefattar
utbildning av pojkar,

 
 
     

 

 


   
 Styrelse val 2021 fr o m 15 november          
             
 President Maria Mårtensson            
             
 Incoming president  Cecilia Wallenbo            
             
 Sekreterare  Charlotte Erlanson-Albertsson            
               
 Kassör  Anita Daun            
               
 Klubbmötessekreterare  Lotta Göransson            
               
 Vice kassör  Lotta Björck            
               
 Klubbmästare  Eva Hansson            
               
 Klubbens repr. (= incoming) Cecilia Wallenbo            
               
 Programledare   Anna-Carin Barnard            
               
 Vice programledare  Katarina Hanséus            
               
               
       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunds Calendar (only Swedish)