Lund

Kvinnojouren i Lund
Mary: studying to become a teacher
PeePoo

Club Information

Region: Region Syd
Chartered: 1952-05-17
Meeting day: Andra måndagen i månaden.
Email: lund@soroptimistsweden.se

Club Contact: Anita Daun President: Eva Hansson

Historik över klubben läs här...

     

 

Bilden visar Presidentens band och halsband inköpta
2015 i Istanbul på the 20th Soroptimist International Convention.
Donerat av Anita Daun. Bandet kommer från en SI klubb i
Elfenbenskusten och halsbandet från en SI klubb i Turkiet.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbens Projekt 2018--19

- Våldsutsatta kvinnor främst via
   Kvinnojouren i Lund
- PeePoo
- Utbildning av kvinna i Kenya

Om du vill stödja våra projekt
tar vi tacksamt emot bidrag på
plusgiro 4308238-7 Lunds soroptimistklubb


Styrelse val 2018

President
Incoming president
Sekreterare
Kassör
Vice president
Klubbmötessekreterare
Vice kassör
Klubbmästare
Klubbens repr. (= incoming)
Suppleant för repr.
Programledare
Vice programledare

Eva Hansson
Tua Broderick
Marie Nordkvist Persson
Anita Daun
Lotta Björck
Eleonor Åsander Frostner
Helen H. Flygare
Gertie Klöver-Kronvall
Tua Broderick


Christina (Cinna) Ståhl Hallengren
Maria Mårtensson

 
2019   Program
 
         
8 apr
 
   
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunds Calendar (only Swedish)

Club Calendar