Lund

Kvinnojouren i Lund
Mary: studying to become a teacher
PeePoo

Club Information

Region: Region Syd
Chartered: 1952-05-17
Meeting day: Andra måndagen i månaden.
Email: lund@soroptimistsweden.se

Club Contact: Anita Daun President: Eva Hansson

Historik över klubben läs här...

     

 

Bilden visar Presidentens band och halsband inköpta
2015 i Istanbul på the 20th Soroptimist International Convention.
Donerat av Anita Daun. Bandet kommer från en SI klubb i
Elfenbenskusten och halsbandet från en SI klubb i Turkiet.

Artikel i Hallå den 29 augusti.

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbens Projekt 2018

- Våldsutsatta kvinnor främst via
   Kvinnojouren i Lund
- PeePoo
- Utbildning av kvinna i Kenya

Om du vill stödja våra projekt
tar vi tacksamt emot bidrag på
plusgiro 4308238-7 Lunds soroptimistklubb

 

 

Uppvärmning Soroptimistloppet 2018
 

Styrelse val 2017

President
Incoming president
Sekreterare
Kassör
Vice president
Klubbmötessekreterare
Vice kassör
Klubbmästare
Klubbens repr. (= incoming)
Suppleant för repr.
Programledare
Vice programledare

Eva Hansson
Tua Broderick
Marie Nordkvist Persson
Anita Daun
Gunilla Isaksson
Eleonor Åsander Frostner
Anna Hinton
Amy Åhnberg
Tua Broderick
Anna Hinton
Christina (Cinna) Ståhl Hallengren
Maria Mårtensson

 
2018    Program
 

 
   
15 okt    OBS ÄNDRAT DATUM   Årsmötet 
samt mini-ego eller episod från yrkeslivet.
   
         
12 nov    Tehuset JAVA.    
         
10 dec   Julmöte med bokprat.     
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunds Calendar (only Swedish)

Club Calendar