Linköping

Club Information

Region: Region Öst
Chartered: 1969-01-26
Meeting day: Rullande dag andra veckan i månaden.
Email: linkoping@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Joensuu - Finland Tönsberg - Norge Beverley - England

President: Eva Lager  
VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS SOROPTIMISTKLUBB
 
VÄLKOMMEN!

Vår 45-åriga klubb kan uppvisa en trevlig blandning av olika verksamhetsområden. När mångfalden blomstrar trivs vi tillsammans och skapar förutsättningar för att driva projekt som stärker kvinnors och flickors ställning såväl i Linköping som i omvärlden.

Vi har blåst liv i kontakterna med vår vänklubb Beverley, Yorkshire Region. Vi har besökt dem; de har besökt oss och nu planerar vi för ett ytterligare besök hos dem när de fyller 50 år under 2016. Det är roligt att visa gästande vänklubbsmedlemmar runt i sin egen omgivning och diskutera klubbliv och projekt med dem!

I början av september 2014 utlyste vi för första gången vårt stipendium till Kate Goddards minne. Kate blev redan 1954 läkare i England och därtill antagen som medlem i Royal College of Surgeons, vilket var ovanligt för kvinnor på den tiden. Förutom sin läkarkarriär utbildade hon sig till jurist och blev 1967 medlem i Beverley Soroptimistklubb, där hon med stor konsekvens drev frågor om kvinnors rättigheter. Kate besökte Linköping och Sverige flera gånger och överlämnade våren 2012 en penninggåva för klubben att förvalta. Enligt Kates önskemål skulle ett stipendium delas ut till en kvinnlig medicine studerande vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Det första stipendiet delades ut i samband med vårt klubbmöte i december. Gäster var då Kates mångåriga vän, past international president Thelma de Leeuw och Beverleymedlemmen Liz Lyle, tillika president i Yorkshire Region.

Förutom att vi arbetar och hjälper kvinnor och barn har vi roligt tillsammans och försöker stötta varandra i vardagslivets olika situationer.
Till vår stora glädje har vi av ett lokalt företag fått ytterligare en penninggåva som kommer att användas till ett lokalt projekt enligt klubbens riktlinjer.

Linköpings Calendar (only Swedish)

Club News