Linköping

Gamla Linköping
Sluss
Våld mot kvinnor- orange

Club Information

Chartered: 1969-01-26
Meeting day: Rullande dag andra veckan i månaden.
Email: linkoping@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Joensuu - Finland Tönsberg - Norge Beverley - England

Club Contact: Maria Kjellgren President: Maria Kjellgren
VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS SOROPTIMISTKLUBB
 
VÄLKOMMEN!
LINKÖPINGSKLUBBEN 50ÅR  den  26 JANUARI 2019
 
Linköpingsklubben har funnits sedan 1969, alltså har vi att fyllt 50 år 2019. Vi är ett glatt trivsamt gäng med olika bakgrund i arbetslivet, som skapar förutsättningar för att driva projekt i Soroptimistmens anda. 

Vi har genom åren haft gäster från våra vänklubbar i Finland, Norge och England. De senaste åren har kontaktutbytet framförallt varit med vänklubben Beverley, Yorkshire Region. Det är roligt att visa de gästande vänklubbsmedlemmarna runt i vår egen omgivning och diskutera klubbliv och projekt med dem!

I början av september 2014 utlyste vi för första gången vårt stipendium till Kate Goddards minne. Kate blev redan 1954 läkare i England och därtill antagen som medlem i Royal College of Surgeons, vilket var ovanligt för kvinnor på den tiden. Förutom sin läkarkarriär utbildade hon sig till jurist och blev 1967 medlem i Beverley Soroptimistklubb, där hon med stor konsekvens drev frågor om kvinnors rättigheter. Kate besökte Linköping och Sverige flera gånger och överlämnade våren 2012 en penninggåva för klubben att förvalta. Enligt Kates önskemål skulle ett stipendium delas ut till en kvinnlig medicine studerande vid Hälsouniversitetet i Linköping.
Det tredje stipendiet delades ut i samband med vårt klubbmöte i december år 2018. Representanter från vänklubben Beverley var även denna gång, Kates mångåriga vän, past international president Thelma de Leeuw och Beverleymedlemmen Liz Lyle, tillika president i Yorkshire Region och Gill Fawcett. De har i samband med sitt besök även donerat en generös gåva till nästa stipendie tillfälle. 

Under åren 2016 och 2017 har vår klubb engagerat oss i ett lokalt projekt ”POKE” ( projekt oss kvinnor emellan) där vi i samarbete med en skola i Linköping erbjudit svenskstöd och spridit kunskap om angelägna samhällsfrågor till nysvenskar.

Projektbidrag på det internationella planet stödjer Linköpingsklubben, från och med år 2017 ”Operation Smile”   Linköpings Calendar (only Swedish)

Club Calendar