Landskrona

Club Information

Region: Region Syd
Chartered: 1963-03-23
Meeting day: Andra onsdagen i månaden. Bankgiro: 5953-0410
Email: landskrona@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Utsunomiye - Japan

Club Contact: Kerstin Nilsson President: Kerstin Nilsson

Toppbilder:
1. Citadellet i Landskrona
2. Rapsfält med utsikt mot Ven

 

Utlandsprojekt
År 2006 startade klubben ett kvinnoprojekt "Brasov" - Mot våld inom familjen. 

 Klubbens bidrag bekostar lön för en halv psykologtjänst. Sedan10 år arbetar en kvinnlig psykolog med program för misshandlade kvinnor och deras barn i Brasov, Rumänien.

Slutfört december 2016.

 

Landskrona projekt

Start 2015-03-01.

Hjälp åt våldsutsatta kvinnor genom personligt engagemang och konkreta insatser av medlemmar i Landskrona Soroptimistklubb.

Målgrupp: Kvinnor som utsatts för våld från närstående och som är eller har varit på Kvinnohuset i Landskrona. 

Syfte: Stärka kvinnors ställning till att bli självständiga och kunna bygga upp ett nytt eget liv. Bidra materiellt till en ny start i       det egna skyddade boendet.

Programmål: Utbildning, hälsa, miljö, avskaffande av våld mot kvinnor.

Kontakt: Projektledare Agneta Wigström

 

 

Landskronas Calendar (only Swedish)