Landskrona

Club Information

Chartered: 1963-03-23
Meeting day: Andra onsdagen i månaden. Bankgiro: 5953-0410
Email: landskrona@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Utsunomiye - Japan

Club Contact: Marianne Bern Fransson President: Marianne Bern Fransson

Toppbilder:
1. Citadellet i Landskrona
2. Rapsfält med utsikt mot Ven

 

Landskrona projekt 

 Start 2015-03-01.

Hjälp åt våldsutsatta kvinnor genom personligt engagemang och konkreta insatser av medlemmar i Landskrona Soroptimistklubb.

Målgrupp: Kvinnor som utsatts för våld från närstående och som är eller har varit på Kvinnohuset i Landskrona. 

Syfte:  Stärka kvinnors ställning till att bli självständiga och kunna bygga upp ett nytt eget liv. Bidra materiellt till en ny start i               det egna skyddade boendet.

Programmål: Utbildning, hälsa, miljö, avskaffande av våld mot kvinnor.

Kontakt: Projektledare Agneta Wigström

 

Utlandsprojekt
År 2006 startade klubben ett kvinnoprojekt "Brasov" - Mot våld inom familjen - i Rumänien.
Slutfört december 2016.

 

.