Kristianstad

Julmarknad där vi också spred information om "We stand up for women"
Vårt fadderbarn Nelli Anett på besök från Tallin
Presidentbyte från Maria till Ingrid

Club Information

Chartered: 1967-06-05
Meeting day: Rullande dag andra veckan i månaden. Årsmöte tredje veckan i oktober
Email: kristianstad@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

Club Contact: Elisabeth Törnblad-Blennow President: Ingrid Gertzell

Kristianstads soroptimistklubb chartrades 1967

Vi är en liten klubb med stor sammanhållning.

Vi verkar för

  • stärkande av kvinnans ställning
  • hög etisk standard
  • mänskliga rättigheter för alla
  • jämställdhet, utveckling och fred
  • gemenskap och stöd till varandra

Vi träffas i ett rullande schema olika veckodagar andra veckan i månaden.

Våra möten håller vi i soroptimismens anda genom studiebesök och inbjudan av föredragshållare. Ofta träffas vi hemma hos varandra.

Varje år deltar vi i Regionmuséets i Kristianstad julmarknad. Där säljer vi produkter tillverkade av klubbens medlemmar. Behållningen går till att stödja bl.a.

  • Sverigeunionene projekt - Solvatten
  • Vårt tidigare fadderbarn i SOS-barnby i Keila, Estland.
  • Kristianstads Kvinnojour

 

Solvatten är en svensk uppfinning för vattenrening; en plastdunk i vilken det finns en indikator. På några timmar renas smutsigt vatten i dunken då den placeras i solen. Många solvattendunkar har genom soroptimisternas insamling kunnat skänkas till kvinnor i Afrika och i Asien.

Genom åren har vi som faddrar stöttat fyra flickor i SOS barnbyar. Vårt senaste fadderbarn studerar nu till kemiingenjör vid universitetet i Tallinn. Vi har beslutat att stötta henne tills hon tagit sin examen. Med henne har vi en nära kontakt och vi har också glädjen att kunna ta emot henne i Kristianstad som vår gäst.

Kristianstads Kvinnojour hjälper och stöttar utsatta kvinnor i Kristianstad.

 

Vårt signum är våra kassar tillverkade av återvunna mejeriförpackningar. 

  

Kristianstads Calendar (only Swedish)