Karlstad

Club Information

Region: Region Väst
Chartered: 1954-09-23
Meeting day: Rullande dagar under första alt andra veckan varje månad. .
Email: karlstad@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Hamar - Norge, Åbenrå - Danmark

Club Contact: Gunvor Kullgren President: Gunvor Kullgren

Välkommen till Karlstads soroptimistklubb

Karlstads Soroptimistklubb har varit verksam i 64 år. Klubben chartrades 23 september 1954 av L F Melchior, Holland.

Klubbens 60-årsjubileum firades på Svenska Migrationscentret 27 september 2014. En minnesvärd dag med många gäster,
god mat och fantastisk underhållning. Ylva Winther, klubbens dåvarande president, reflekterade över Soroptimismens syften och hur det berör oss.

Soroptimismens syften och mål

Vi arbetar för mänskliga rättigheter, jämlikhet och för att stärka kvinnors/flickors rätt till utbildning samt ge dem möjlighet till självständig utveckling och hälsa.

Vi arbetar mot alla former av våld mot kvinnor.

Soroptimisterna ska engagera sig i

- att stödja lokala, nationella och internationella projekt

- att aktivt delta i beslutsfattande på alla nivåer i samhället 

Soroptimist International har ca 80 000 medlemmar i 130 länder/områden. I Sverige finns idag ca 1300 soroptimister som nätverkar i sina lokala klubbar.
K
arlstad soroptimistklubb vill samla yrkeskvinnor i och omkring Karlstad. Vill du bli en av oss? Hör av dig till vår kontaktperson så får du veta mer.

.

Karlstads Calendar (only Swedish)

Club Calendar