Karlstad-Solstaden

Club Information

Chartered: 1998-10-10
Meeting day: Rullande dag första veckan i månaden
Email: karlstad-solstaden@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

Moss - Norge

Hamar - Norge

 

Club Contact: Ann-Christine Tilly President: Ann-Christine Tilly

Karlstad Solstadens Soroptimistklubb är en länk i en världsomfattande organisation för yrkesverksamma kvinnor, som i projekt arbetar för att förbättra de mänskliga rättigheterna och stärka kvinnans ställning.

Klubben bildades den 10 oktober 1998 under närvaro av president Hélèn van Themsche – Soroptimist International of Europé. Charterpresident var Inger Berggrén. Vår första president var Johanna Svanberg.

Klubben stödjer följande verksamheter:

 * ZASP

* Alla kvinnors hus

* Mama Lucy

Karlstad-Solstadens Calendar (only Swedish)