Jönköping

Club Information

Region: Region Öst
Chartered: 1984-09-22
Meeting day: Första eller andra måndagen i månaden. Mötesplatsen varierar och är beroende av programmet. Kontakta president Christina Celsing Fåhraeus för mer information.
Email: soroptimistjkpg@gmail.com

President: Christina Celsing Fåhraeus  

Jönköpings Soroptimistklubb

Vad är en soroptimist?

Namnet kan översättas på två sätt:

soror optima/sorores optimae, det vill säga bästa syster/systrar,

eller sorores ad optimum - systrar för det bästa.

Vi arbetar för att förbättra villkoren för flickor och kvinnor i hela världen.

 

Vilka är vi?

Jönköpings Soroptimistklubb har i dagsläget 19 medlemmar, men vi blir gärna fler, i olika åldrar.

Om du vill träffa nya människor och arbeta för just kvinnor och flickor är soroptimismen bra att engagera sig i.

Du får vänskap, nya kontaktnät, ledarskapskunskaper, mentorskap och mycket mer än så.

 

För att bli medlem ska du vara kvinna, minst 21 år och yrkesaktiv, eller på väg in i eller just ha lämnat arbetslivet.

Varje ny medlem, eller syster som vi säger, får en fadder som berättar och vägleder.

 

Klubbmöten

Klubben träffas första eller andra måndagen i månaden. Vid dessa möten är det ofta föreläsningar om relevanta och intressanta ämnen,

och vi äter en bit mat tillsammans. Även klubbangelägenheter brukar avhandlas vid dessa tillfällen.

 

Varför ska du vara soroptimist?

Kan du tänka dig att

  •  vara med och göra en insats för kvinnor och flickor lokalt och nationellt?
  • delta i möten och träffar med intressant innehåll?
  • möta kvinnor inom olika yrken?
  • vara en del av ett internationellt nätverk?
  • vara medlem i en av världens största organisationer för yrkesarbetande kvinnor?

 Då kan du tänka dig att vara soroptimist!

Maila till soroptimistjkpg@gmail.com och anmäl intresse!

 

Projekt

Inom soroptimismen arbetar vi i olika projekt, ofta med flera medverkande i varje. Projektet syftar mot de värden vi arbetar för, nämligen att stärka kvinnors och flickors villkor i hela världen, och kan behandla både stort och smått.
Varje projekt har av ett övergripande mål, samt ett antal olika aktiviteter som kan utvecklas och omformuleras vartefter projektet fortskrider. Projektgruppen tar gemensamt fram en projektplan utifrån den mall som finns på unionens hemsida.

Alla medlemmar väljer aktivt en eller flera projekt hon vill delta i.

 

Våra projekt


Stipendier
Projektledare: Christina Celsing Fåhraeus
Projektgrupp: Monika Pavlovic
Mål med projektet: Att premiera engagerade unga kvinnor för att uppmärksamma deras insats i det lokala jämställdhetsarbetet, samtidigt som det också synliggörs att Soroptimisterna är en aktiv kvinnoorganisation i Jönköping. Vi delar ut ett stipendium à 3.000 kr per år.
Aktiviteter: Delas ut stipendium till kvinnor 18-25 år som är engagerad på sin fritid i skola eller inom några av våra högskolor i frågor som handlar om att stärka flickors och kvinnors ställning i samhället.

Torgkaffe - Insamling till Stiftelsen Soptippen i Ecuador
Projektledare: Iris Dovrén Råsbrant
Projektgrupp: Elisabeth Nygren, Christiane Schauz, Åsa Tolf
Mål med projektet: Att samla in pengar till den fortsatta utvecklingen av verksamheten inom Soptippsprojektet i Ecuador och samtidigt synliggöra den lokala Soroptimistklubben som är en aktiv kvinnoorganisation i Jönköping.
Aktiviteter: Arrangera Torgkaffe med försäljning av hembakat kaffebröd och lotteri.

Kontakt med nyanlända kvinnor - Prisbelönt av Unionsmötet 2017
Projektledare: Gordana Asanovic
Projektgrupp: Anita Andersson, Carina Junefelt, Monika Pavlovic, Iris Dovrén Råsbrant, Ulrika Sörman Ramsten och Elvi Sleman
Mål med projektet: Bidra till ökad integration och välbefinnande bland kvinnor som flytt till Sverige och måste påbörja ett nytt liv i ett främmande land.
Aktiviteter: Enskilda medlemmar deltar som flyktingguider, nyanlända kvinnor kan bjudas in att delta i gemensamma aktiviteter.

Länkar

Soroptimist International

Soroptimist European Federation

Sveriges Kvinnolobby

 

Jönköpings Calendar (only Swedish)

Club Calendar