Höör-Hörby

Club Information

Chartered: 1982-09-04
Meeting day: Rullande mötesdag, tredje måndag - torsdag i månaden
Email: hoor-horby@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Birkeröd - Danmark Kiel - Tyskland

Club Contact: Agneta Larsson President: Agneta Larsson

 

Välkommen till Höör-Hörby Soroptimistklubb!

Vår klubb samlar kvinnor med olika yrken och erfarenheter i den härliga anda som soroptimismen möjliggör.

Klubben satsar på att bli mer synlig i en ständig medlemskampanj även utanför mellanskåne.

Vi bygger nätverk bland kvinnor både lokalt, nationellt och internationellt och arbetar helst i projektform.

 

Vi vill önska Er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt år 2020

Orange Days den 25 november - 10 december.

Sexton dagars aktivism mot kvinnovåld genomförde vi i både Höör och Hörby.  

 Våra projekt i övrigt

Klubben har stöttat och stöttar olika lokala projekt riktade till flickor och kvinnor under åren.

Vi satsar på unionsprogrammen Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten

och SNLA ett mentorprogram i unionen, startat av Kalmarklubben, för unga kvinnor mellan 18 och 30 år.

Vi stödjer också engångstoaletten PeePoo som startats av Lund. 

Enskilda medlemmar eller mindre grupper har egna projekt.

Planeringen för Internationella kvinnodagen är i full gång. Dagen kommer att handla om  konsten att navigera in i framtiden utan att falla offer på vägen. 

Välkommen till Kulturhuset Anders i Höör den 8 mars 2020 kl 13-15!  Öppet för alla! Mer info följer så småningom.

Vi planerar också för att som vanligt finnas på Hörby marknad med fokus på synlighet och påverkan i frågor som rör mänskliga rättigheter. Demonstration av våra projekt och försäljning.   Hörby marknad hålls i början av juli.      

En bokcirkel pågår sedan två år. Ca hälften av medlemmarna deltar i den. Den fortsätter 2020.

Klubbmöten

Medlemmarna är indelade i fyra olika grupper inom olika specialiteter, eller s.k. fokusområden.

Utbildning och kultur; Mänskliga rättigheter och Internationellt samförstånd; Ekonomisk och social utveckling; Hälsa och miljö.

Varje grupp planerar och anordnar våra möten två gånger per år

Gruppen står då för kvällens aktiviteter inom sitt område och mötesplats (t ex arbetsplatsbesök, föredrag).

Kvällen börjar ofta med en gemensam måltid. Därefter följer information och sedan tar de mötesansvariga vid.

Intercitymöten

En gång per år anordnas ett gemensamt klubbmöte av antingen Kristianstad, Hässleholm eller Höör-Hörby.  

2019 stod Hörby-Höör för värdskapet. Vi samlades kring gemensamma frågor - 38 kvinnor - från sju olika klubbar.

2020 väntar vi på inbjudan från Hässleholmsklubben

Vänklubbar

Vår danska vänklubb Birkeröd träffar vi en gång om året. Alltid lika intressant och roligt.   

Kontakt med vänklubben i Kiel sker f.n. via mail eller julkort.

Internationella kvinnodagen (på "Siv"-dagen) den 8 mars

I mars 2020 ses vi i Höör, se ovan!   Sedan 2008 anordnar vi olika större evenemang den 8 mars; ofta tillsammans med lokala kvinnogrupper.

Vi delar ut ett eget s.k. SIV-pris till en framstående kvinna i mellanskåne efter förslag.

                   I år var temat Kvinnlig Rösträtt under rubriken: Feminismens vågor - från rösträtt till #METOO med historiker Fil dr Emma Severinsson 

 

 Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss! Se kontaktperson längst upp. Vi vill bli fler!