Höör-Hörby

Club Information

Chartered: 1982-09-04
Meeting day: Rullande mötesdag, tredje måndag - torsdag i månaden
Email: hoor-horby@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Birkeröd - Danmark Kiel - Tyskland

Club Contact: Agneta Larsson President: Agneta Larsson

 

Välkommen till Höör-Hörby Soroptimistklubb!

 

Klubben satsar på att bli mer synlig i en ständig medlemskampanj även utanför mellanskåne.

Vi bygger nätverk bland kvinnor både lokalt, nationellt och internationellt och arbetar helst i projektform.

 

Morgondagen uppstår inte ur tomma intet! - Vilken framtid vill vi ha, du ha, din organisation ha? Den diskussionen fortsätter 2021!

  

Orange Days den 25 november - 10 december mot kvinnovåld - varje år. 

Sexton dagars aktivism mot kvinnovåld i både Höör och Hörby.

 

 Våra projekt

Klubben har stöttat och stöttar olika lokala projekt riktade till flickor och kvinnor under åren.

Vi satsar på unionsprogrammen Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten,

Omstart och SNLA ett mentorprogram i unionen för unga kvinnor mellan 20 och 30 år.

Vi stödjer också den fantastiska engångstoaletten PeePoo. Ett projekt som startats av Lund. 

Enskilda medlemmar eller mindre grupper har egna projekt.

   I vårt nya projekt stöttar vi en liten ettårig afghansk flicka som hittades som ett bylte, nyfödd, övergiven i en buss i Kabul.    

En bokcirkel pågår sedan fyra år. Cirka hälften av medlemmarna deltar i den. Den avses.fortsätta då covid-restriktionerna lättar.

 

Klubbmöten

Medlemmarna är indelade i fyra olika grupper inom olika specialiteter, eller s.k. fokusområden.

Utbildning och kultur; Mänskliga rättigheter och Internationellt samförstånd; Ekonomisk och social utveckling; Hälsa och miljö.

Varje grupp planerar och anordnar våra möten två gånger per år

Gruppen står då för kvällens aktiviteter inom sitt område och mötesplats (t ex arbetsplatsbesök, föredrag).

Kvällen börjar ofta med en gemensam måltid. Därefter följer information och sedan tar de mötesansvariga vid.

 

Intercitymöten

En gång per år anordnas ett gemensamt klubbmöte av antingen Kristianstad, Hässleholm eller Höör-Hörby.  

2019 stod Hörby-Höör för värdskapet. Vi samlades kring gemensamma frågor - 38 kvinnor - från sju olika klubbar.

2020 års möte anordnat av Hässleholmsklubben ställdes in pga Covid-19.

 

Vänklubbar

Vår danska vänklubb Birkeröd träffar vi en gång om året. Alltid lika intressant och roligt.   

Kontakt med vänklubben i Kiel sker f.n. via mail eller julkort.

 

Internationella kvinnodagen (på namnsdagen "Siv") den 8 mars

 Sedan 2008 anordnar vi olika större evenemang den 8 mars, ibland med stipendium; ofta tillsammans med lokala kvinnogrupper.

Vi delar ut ett eget s.k. SIV-pris till en framstående kvinna i mellanskåne efter förslag.

                   2019 var temat till exempel Kvinnlig Rösträtt under rubriken: Feminismens vågor - från rösträtt till #METOO med historiker Fil dr Emma Severinsson 

Den Internationella Kvinnodagen, den 8 mars 2020, uppmärksammade vi  med föredrag och diskussioner om The Road to Equality
av  Elisabet Lagerstedt om Ledarskap och Konsten att navigera in i framtiden.

 Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss! Se kontaktperson längst upp. Vi vill bli fler!

 

Höör-Hörbys Calendar (only Swedish)

Club Calendar