Hässleholm

Club Information

Region: Region Syd
Chartered: 1990-09-29
Meeting day: Tredje onsdagen i månaden.
Email: hassleholm@soroptimistsweden.se

President: Ingrid Severson  


Välkommen till Hässleholm Soroptimistklubb!

Om Du önskar mer information om vår verksamhet eller vill komma till oss som gäst kontakta oss på
E-mail: hassleholm@soroptimistsweden.se

Kommande händelser:

Vi hälsar alla klubbar i Sverige
– från Luleå till Ystad –
samt våra vänklubbar i andra länder
varmt välkomna till 2019 års unionsmöte,
som äger rum i Hässleholm!

Tid: 26:e till 28:e April 2019

Mötesplats: Hässleholms kulturhus, Hässleholm

Värd för mötet är Hässleholmsklubben
med hjälp av klubbarna i Höör/Hörby och Kristianstad

 

 

 

 

Kort om klubben och vår tidigare verksamhet

Vi samlar yrkeskvinnor kring Hässleholms kommun och grannkommuner för att med erfarenhetsutbyten och olika projekt arbeta för att stärka kvinnans ställning.

Vi träffas tredje onsdagen varje månad. Vi har ingen bestämd plats att träffas på utan alternerar mellan arbetsplatser, som lokala företag, restauranger och ibland även hemma hos någon syster.

Vi har under åren haft olika lokala men också internationella projekt. Vi har tidigare jobbat med ett projekt i Timisoara/Rumänien där vi genom vårt bidrag hjälpte ett traffickingoffer till en ny start livet, genom att finansiera hennes yrkesutbildning.

Just nu arbetar vi med ett projekt "Kvinna möter Kvinna", ett projekt där vi träffar invandrarkvinnor med syfte att underlätta integrationen i det svenska samhället samtidigt som soroptimister får en inblick i deras upplevelser och kulturer. I detta projekt samverkar vi med Arbetsförmedlingen och RSFI, en del av T4vux och får bidrag från bl. a Region Skåne.

För att stödja arbetet med att hjälpa fler kvinnor till att stärka sin ställning i samhället har Hässleholm Soroptimistklubb instiftat ett stipendium. Stipendiet ges till en kvinna mellan 18 – 30 år som har gjort en samhällsinsats och som visar ledaregenskaper. Stipendiet ges i form av bidrag för deltagande i SNLA – Soroptimist Nordic Leadership Academy som anordnas från och med år 2017 i ett av de nordiska länderna. Årets stipendiat är Elida Cimic. Hässleholm Soroptimistklubb investerar på det sättet i framtida kvinnliga ledare.

Vi arbetar också aktivt i kampen mot "Våld mot kvinnor" genom att bl.a. anordna föreläsningar i samband med den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

 

2017-11-25 - Den Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Soroptimisterna i Hässleholm tillsammans med lokala FN-förbund, Frida Kvinnojour och Zonta deltog i en ljusmanifestation som markerar den Internationella dagen för avskaffandet av våldet mot kvinnor. Representant från Frida Kvinnojour höll ett kort tal och belyste situationen i vår kommun och efterlyste bättre samarbetet och mer handling från politisk håll.
De gravljus som tändes vid Speakers corner markerar de liv som har gått till spillo i vår kommun bara under det senaste året som följd av männens våld mot kvinnor.
Soroptimisterna i Hässleholm svarar på appellen och bidrar till kampanjen #orangetheworld. Vi bär orange för att markera vårt stöd till kampanjen och står upp och med eftertryck säger NEJ mot allt våld mot kvinnor.

SOROPTIMISTER säger NEJ TILL VÅLD MOT KVINNOR!!!

 

 

2017-09-13 - Soroptimistklubben i Hässleholm har haft en utfärd till Skarhults slott för att besöka slottets utställningar och ta del av slottets- och kvinnornas historia under fem sekler. Vi som besökte slottet var kvinnor från olika nationaliteter och åldrar.
Klubben i Hässleholm driver ett projekt ”Kvinna möter Kvinna” ett projekt för klubbsystrar och invandrarkvinnor från flera olika länder som studerar på RSFI och SFI.
Studiebesöket var en del i momenten kultur- och svensk kvinnohistoria.
Tack vare vår medhavda tolk fick alla i gruppen en upplevelserik berättelse av guiden om slottets intressanta historia och de utmaningar som dessa driftiga slottsfruar har levt- och regerat under. Dessa kvinnor har genom eget mod och handlingskraft avgjort slottets intressanta kvinnohistoria - Den dolda kvinnomakten.
Berättelsen om kvinnorna på Skarhult blir en symbol för hur livet och möjligheterna för hur svenska kvinnor tagit sig fram politiskt, socialt och ekonomiskt under motsvarande tid.
Ett stort tack ska riktas till Skarhults nuvarande slottsfru Alexandra von Schwerin som forskar i Sveriges kvinnohistoria och ger sanningen om kvinnorna ett ansikte.
Mycket nöjda med slottsbesöket intog vi som avslutning en enkel och god måltid i slottskällaren.

Sist och inte minst riktar vi ett stort tack till Sparbanksstiftelsen som bifallit vår projektansökan och bidragit med pengar som möjliggjort denna satsning.