Hässleholm

Club Information

Region: Region Syd
Chartered: 1990-09-29
Meeting day: Tredje onsdagen i månaden.
Email: hassleholm@soroptimistsweden.se

President: Ingrid Severson  

 

Välkommen till Hässleholm Soroptimistklubb!

Vi samlar yrkeskvinnor kring Hässleholms kommun och grannkommuner för att med erfarenhetsutbyten och olika projekt arbeta för att stärka kvinnans ställning.

Vi träffas tredje onsdagen varje månad. Vi har ingen bestämd plats att träffas på utan alternerar mellan arbetsplatser, som lokala företag, restauranger och ibland även hemma hos någon syster.

Vi har under åren haft olika lokala men också internationella projekt .Vi har tidigare jobbat med ett projekt i Timisoara/Rumänien där vi genom vårt bidrag hjälpte ett traffickingoffer till en ny start livet, genom att finansiera hennes yrkesutbildning.

Just nu arbetar vi med ett projekt "Kvinna möter Kvinna", ett projekt där vi träffar invandrarkvinnor med syfte att underlätta integrationen i det svenska samhället samtidigt som soroptimister får en inblick i deras upplevelser och kulturer. I detta projekt samverkar vi med RSFI, en del av T4vux och får bidrag från Region Skåne.

Hässleholm Soroptimistklubb investerar i framtida kvinnliga ledare.

För att stödja arbetet med att hjälpa fler kvinnor till att stärka sin ställning i samhället har Hässleholm Soroptimistklubb instiftat ett stipendium. Stipendiet ges till en kvinna mellan 18 – 30 år som har gjort en samhällsinsats och som visar ledaregenskaper. Stipendiet ges i form av bidrag för deltagande i SNLA – Soroptimist Nordic Leadership Academy som anordnas från och med år 2017 i ett av de nordiska länderna. 

Vi arbetar också aktivt i kampen mot "Våld mot kvinnor" genom att bl.a. anordna föreläsningar i samband med den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november. År 2016 har soroptimisterna i Hässleholm i samarbete med Zonta Hässleholm anordnat en föreläsning på temat ”Våldets olika ansikten” där advokat Gunilla von Wachtenfeldt föreläste om vardagsvåld, relationsvåld och hedersvåld.

Hässleholm Soroptimistklubb har firat 25-års jubileum lördagen den 3 oktober 2015. Ett 30-tal systrar från våra två vänklubbar och region syd gästade oss.

Om Du önskar mer information om vår verksamhet eller vill komma till oss som gäst kontakta oss på E-mail: hassleholm@soroptimistsweden.se