Härnösand

Club Information

Chartered: 1993-05-08
Meeting day: Andra torsdagen i månaden.
Friend clubs: Steinkjer - Norge

President: Inger Hansson Ekström  

Välkommen till Härnösands Soroptimistklubb!

Vi samlar yrkeskvinnor kring Härnösand för att med erfarenhetsutbyten och olika projekt arbeta för att stärka kvinnans ställning. Idag är vi 18 medlemmar och träffas andra torsdagen varje månad. Vi har ingen bestämd plats att träffas på utan alternerar mellan arbetsplatser, lokal, restauranger och ibland även hemma hos någon syster.

Vårt pågående projekt riktar sig till nyanlända kvinnor i Härnösand "Delaktighet och integration". Med stöd från kommunen samlar vi kvinnor för simundervisning. Vi har bjuder också in till middagar för att få träffas och samtala. Vi stöttar också den nyöppnade Tjejjouren i Härnösand.

Tidigare projekt har till exempel handlat om att öka vår egen och andras insikt inom området kvinnlig könsstympning och hur det påverkar flickor, kvinnor och samhället. Vi använde våra klubbmöte för information och för att samla in pengar. Pengarna har vi använt för att köpa in ett 20-tal böcker Kvinnlig könsstympning av Elisabeth Ubbe och delat ut till bland annat Elevhälsan.

Om Du vill komma till oss som gäst kontakta vår president Inger Hansson Ekström.

Härnösands Calendar (only Swedish)