Göteborg-Mölnlycke

8 nov 2018 fick vi veta mycket om svenska herrgårdar (och deras ägare).

Club Information

Region: Region Väst
Chartered: 1996-09-14
Meeting day: Andra torsdagen i månaden utom i augusti då den tredje torsdagen
Email: goteborg-molnlycke@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

President: Henriette Philipson  

20-årsjubileum, 23 - 24 september 2016 på Thorskogs slott

Mölnlycke Soroptimistklubbs postgiro är: 11 31 09-3

Årsavgiften för 2019 är 800:-,  betalas in senast 31 maj.

 

Grupp  1  

Grupp 2  

Grupp 3  

Grupp 4  

Grupp 5

Carina Andersson  Ulrika Thureson Marita Gustavson Christine Skanselid Eva Wendin
 Lotta Hellman Kerstin Kalin Carola Kalin Marita Johansson Margareta Mattsson
 Kerstin Eriksson Maria Wallin Charlotte Horgby Hettan Philipson Kicki Rindgård
 Lisa Kwarnmark Agneta Ehrenborg
Monica Crusner Tine Bjärkby Sirpa Jarshild
 Monica Aronsson Ingbritt Svensson
Helen Gryte Gunilla Lindkvist  
Annika Winberg


 
         

Namn som är fetat är sammankallande. Rutin angående grupparbete finns i dokument.Göteborg-Mölnlyckes Calendar (only Swedish)