Göteborg-Mölnlycke

Club Information

Region: Region Väst
Chartered: 1996-09-14
Meeting day: Andra torsdagen i månaden utom i augusti då den tredje torsdagen
Email: goteborg-molnlycke@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

President: Henriette Philipson  

20-årsjubilium

Mölnlycke Soroptimistklubbs postgiro är:11 31 09-3

Årsavgiften, 700:-,  betalas in senast 31 maj, 

Organisationsnummer: 955510-5684

Programgr.  1  

Programgr. 2  

Programgr. 3  

Programgr 4  

 Programgr 5
Carina Andersson  Ulrika Thureson Birgitta Graf Christine Skanselid Eva Wendin
 Lotta Hellman Kerstin Kalin Carola Kalin Marita Johansson Margareta Mattsson
 Kerstin Eriksson Malin Berglund Charlotte Horgby Karin Öling Kicki Rindgård
 Lisa Kwarnmark Maria Wallin Monica Crusner Tine Bjärkby Sirpa Jarshild
 Monica Aronsson Agneta Ehrenborg Helen Gryte Gunilla Lindkvist Vivianne Landström
Annika Winberg Ingbritt Svensson  Marita Gustavson Hettan Philipson  
         

Namn som är fetat är sammankallande. Rutin angående grupparbete finns i dokument.Göteborg-Mölnlyckes Calendar (only Swedish)