Göteborg-Mölnlycke

Johanna Karlsson beskrev initierat det nya Kina.
Två systrar, både sedan födseln och som soroptimister.
Två av arrangörerna, Kerstin och Monica, hälsar välkomna.

Club Information

Region: Region Väst
Chartered: 1996-09-14
Meeting day: Andra torsdagen i månaden utom i augusti då den tredje torsdagen
Email: goteborg-molnlycke@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

President: Henriette Philipson  

Välkommen oss i  Göteborg-Mölnlyckeklubben. Vi är ett starkt och kreativt kvinnligt nätverk som enligt soroptimismens syfte arbetar
för att göra skillnad för kvinnor i vår omvärld. I detta syfte arbetar och stödjer vi olika projekt.

Vårt nätverk och alla våra spännande möten ger oss också möjlighet att berika och utveckla oss själva.

Våra möten äger rum en gång i månaden, som regel andra torsdagen i månaden klockan 19.00.
I juli har vi inget möte. Inbjudan till mötena mailas ut ca 2 veckor innan. Vi består av 5 arbetsgrupper som en i taget ansvarar, planerar och genomför dessa möten.

En plan för mötena och ansvariga grupper görs till varje kalenderår, se medskickad årsplan.

I Sverige finns ca 50 soroptimistklubbar som alla sortera under landsorganisationen, Sverigeunionen, som i sin tur tillhör Europafederationen. Soroptimistklubbar finns representerade i de flesta av världens länder. Vi är stolta över att Soroptimister finns representerade i både regeringens jämställdhetsråd och FN-förbundet. 

Bankgiro; 287-1150 (Swedbank), Swish: 123-3560323, Org.nr: 802520-3483

Årsavgift för 2019 är 800:-,  betalas in senast 31 maj.

Mötesavgift medlem 175 kr per möte. (Hela årets mötesavgifter betalas in i oktober. Har man inte deltagit i något möte under föregående år och avanmält sig enligt senaste anmälningsdag har man denna avgift tillgodo.) Mötesavgift gäst 200 kr om ej annat anges.

Grupp  1  

Grupp 2  

Grupp 3  

Grupp 4  

Grupp 5

Carina Andersson  Ulrika Thureson Marita Gustavson Christine Skanselid Eva Wendin
 Lotta Hellman Kerstin Kalin Carola Kalin Marita Johansson Margareta Mattsson
 Kerstin Eriksson Maria Wallin Charlotte Horgby Hettan Philipson Kicki Rindgård
 Lisa Kwarnmark Agneta Ehrenborg
Monica Crusner Tine Bjärkby Sirpa Jarshild
 Monica Aronsson Ingbritt Svensson
Helen Gryte Gunilla Lindkvist  Elisabeth Stenqvist
Annika Winberg


 
 Annika Forsgren         

Namn som är fetat är sammankallande. Rutin angående grupparbete finns i dokument.Göteborg-Mölnlyckes Calendar (only Swedish)

Club Calendar