Göteborg-Mölnlycke

Club Information

Chartered: 1996-09-14
Meeting day: Andra torsdagen i månaden utom i augusti då den tredje torsdagen
Email: goteborg-molnlycke@soroptimistsweden.se
Friend clubs:

President: Ulrika Thuresson  

Välkommen till oss i  Göteborg-Mölnlyckeklubben. Vi är ett starkt och kreativt kvinnligt nätverk som enligt soroptimismens syfte arbetar
för att göra skillnad för flickor och kvinnor i vår omvärld. I detta syfte arbetar och stödjer vi olika projekt.
Vårt nätverk och alla våra spännande möten ger oss också möjlighet att berika och utveckla oss själva.

Våra möten äger rum en gång i månaden, som regel andra torsdagen i månaden klockan 19.00.
I juli har vi inget möte. Inbjudan till mötena mailas ut ca 2 veckor innan. Vi består av 5 arbetsgrupper som en i taget ansvarar, planerar och genomför dessa möten.

En plan för mötena och ansvariga grupper görs till varje kalenderår.

I Sverige finns ca 50 soroptimistklubbar som alla sorterar under landsorganisationen, Sverigeunionen, som i sin tur tillhör Europafederationen. Soroptimistklubbar finns representerade i de flesta av världens länder. Vi är stolta över att soroptimister finns representerade i både regeringens jämställdhetsråd och FN-förbundet. 

Bankgiro; 287-1150 (Swedbank), Swish: 123-3560323, Org.nr: 802520-3483

Årsavgift för 2022 är 900:-,  betalas in senast 31 maj.

Mötesavgifterna för 2022  swishas i förväg, senast måndagen före evenemanget om inte annat anges. Swish gäller som anmälan. 200 kr/träff för både systrar och gäster.

Grupp  1  

Grupp 2  

Grupp 3  

Grupp 4  

Grupp 5

Ingbritt Svensson
Kicki Rindgård
Margareta Mattsson
Marita Johansson
Monica Aronsson
Carina Andersson 
Lotta Hellman
Kerstin Eriksson
Eva Wendin
Agneta Ehrenborg
 Annika Winberg Ulrika Thureson
Kerstin Kalin
Elisabeth Stenqvist
Solveig Hedenblom
Helen Gryte
Maria Wallin
Carola Kalin
Charlotte Horgby
Carina Pilt
Gunilla Lindkvist Marita Gustavson
Christine Skanselid

Elinor Magnusson
 Annika Forsgren 
Hettan Philipson

 
 

       

OBS! Ny gruppindelningen efter årsmötet sept 2019. Namn som är fetat är sammankallande. Rutin angående grupparbete finns i dokument.Göteborg-Mölnlyckes Calendar (only Swedish)

Club Calendar