Göteborg-Mölndal

Club Information

Chartered: 1971-02-06
Meeting day: Första onsdagen i månaden.
Email: goteborg-molndal@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Sorö - Danmark,  Oslo - Norge,  Uithoorn/De Ronde Venen i Nederländerna.

President: Lena Hellewig  

 

Välkommen till Göteborg Mölndals Soroptimistklubb

 

Soroptimist betyder Bästa syster eller Syster för det bästa

 

Soroptimisterna är en världsomfattande organisation och har som mål att stärka kvinnors och flickors ställning lokalt, nationellt och internationellt. I Sverige finns 49 lokala klubbar.

 

Vår klubb samlar kvinnor i Göteborg- och Mölndalsområdet för att med erfarenhetsutbyten och olika projekt arbeta för att stärka kvinnans ställning. Vi är 28 medlemmar med olika yrken och livserfarenhet. Vi träffas första onsdagen i varje månad. Våra klubbmöten innehåller alltid ett föredrag eller en aktivitet, en måltid samt information om vad som är på gång i vår egen klubb, i Soroptimist Sweden och Soroptimist International. Vi har våra möten på lokal, restaurang och ibland även på arbetsplats eller hemma hos någon syster.

 

Vår klubb stödjer Solvatten och Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA, som är Soroptimist Swedens projekt.

Vi stödjer också ett kvinnoprojekt i Nepal som genom att starta utbildningsmiljöer för flickor och unga kvinnor arbetar förebyggande mot trafficking och att flickor och unga kvinnor säljs till bordeller.

Lokalt stödjer vi bland annat en verksamhet för hemlösa kvinnor.

Kontakta oss om du vill komma som gäst till ett möte eller bli medlem.

 

Pågående projekt:

Huldas Hus

Huldas Hus är ett dagcenter i Göteborg för hemlösa kvinnor och andra kvinnor som behöver stöd, ett hus dit man kan komma för att duscha, tvätta sina kläder, vila och få ett mål mat. Om man vill finns även diverse olika aktiviteter såsom handarbete, målning och datakurs.                                                                                                                                                                                                    Vår klubb stöttar genom att samla in kläder och skor samt skänka nyinköpta hygienartiklar och undrekläder m.m. till de kvinnor som besöker Huldas Hus. Vi deltar också praktiskt i verksamheten.

Att stötta kvinnor som besöker Huldas Hus är ett långsiktigt projekt för Göteborg Mölndals Soroptimistklubb.                       

Klubbens ansvariga för projektet är Ulla Brosved.

 

Avslutade projekt:

Projekt Dignity

Projekt Dignity är ett projekt i Syd Afrika som grundades av Sue Barns när hon upptäckte att många sydafrikanska flickor inte går till skolan då de hade mens. Detta på grund av att de inte har något mensskydd. Det innebär att miljontals flickor missar upp till en fjärdedel av sin skolgång. Sue Barns insåg att donation av sanitetsskydd inte skulle ge en hållbar lösning, hon skapade i stället en trosa med en återanvändbar binda. Bindan är tvättbar och kan användas upp till 5 år. I projektet ingår också utbildning om puberteten, menstruation, personlig hygien, sexuell hälsa och hiv. Vår klubb stödde Projekt Dignity genom ekonomiskt stöd.

Klubbens ansvariga för projektet var Inger Örtendahl.

 

 

Göteborg-Mölndals Calendar (only Swedish)