Borås

Club Information

Region: Region Väst
Chartered: 1953-10-20
Meeting day: Oftast den andra måndagen i månaden, men kan variera
Email: boras@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Wien - Österrike Alameda, CA - USA Molde - Norge

Club Contact: Jessica Syrén President: Jessica Syrén
 

Borås Soroptimistklubb

 

Borås Soroptimistklubb startades redan1953 och är en av de äldsta i landet. Klubben var den tredje som startades i Sverige och 2013  firade vi 60 årsjubileum.

Klubben har under årens lopp haft glädjen och ansvaret att leda unionsstyrelsen under perioderna 1958-1960 samt 1996-1998.

Genom åren har klubben engagerat sig i olika projekt. Det första var stöd till ett pensionärshem i Hellbronn, Österrike där flyktingar från första världskriget bodde.Det största projekt vi engagerat oss i var moderniseringen av Chigato High School i Zimbabwe. Genom att samla in 75.000 kronor kunde sovsalar, matsal samt nytt kök byggas. I detta projekt samverkade vi också med andra soroptimistklubbar samt med SIDA.

Vi har också bidragit ekonomiskt till andra klubbars projekt såsom "Projekt Rwanda" som drivs av Strömstad Soroptimistklubb.

Makarna Ekman från Borås startade verksamhet till stöd för flickor i Garissa, Kenya. Vi bidrog till denna verksamhet genom att betala utbildning för två av dessa unga kvinnor. Se mer om Garissa på http://www.garissa.se/

Vårt aktuella klubbprojektet är ett stipendium till en ung kvinna, Amra, från  Bosnien/Herzegovina för att hon skall  kunna genomföra sin utbildning till farmaceut. Amra studerar på universitetet i Tuzla och har avslutat sin femte termin. Vi kommer att stödja henne under de fem år utbildningen tar.

 Under det senaste året har vi lokalt varit engagerade i den svenskundervisning som bedrivs på frivilligbasis för asylsökande.

Vill du komma som gäst på en klubbträff? Kontakta Jeanette på 0704-836100 eller jeanette.regner@gmail.com så berättar vi mer

 

 

 

Borås Calendar (only Swedish)

Club News