Åtvidaberg

Club Information

Region: Region Öst
Chartered: 1971-05-08
Meeting day: Rullande dagar, andra veckan i månaden.
Email: atvidaberg@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Winterthur - Schweiz Tynedale - England Åbo II - Finland Stjördal - Norge

Club Contact: Ylva Lund President: Gudrun Thornberg

Klubbens studiebesök i RonaldMcDonalds hus på Universitetssjukhusets område i Linköping juni 2016

Åtvidaberg är en mindre kommun i Östergötland
som ligger cirka 3,5 mil från Linköping och 6 mil från Östersjön.

Klubben har ett långsiktigt projekt -  “Morogoros barn”
ett barnhemsprojekt  i Tanzania.

Region Öst hade möte i Åtvidaberg den 3 oktober 2015.

Klubben träffas rullande veckodagar andra veckan i månaden   Klubben har för närvarande 16 medlemmar men nya medlemmar är mycket välkomna!

Kontakta Ylva Lund som är vår kontaktperson, se ovan

Åtvidabergs Calendar (only Swedish)

Club Calendar