Askersund-Laxå

Club Information

Chartered: 2001-09-01
Meeting day: Andra måndagen i månaden
Email: askersund-laxa@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Jakobstad - Finland

President: Eva Gustavsson  
Bildtext: Askersunds nya Kultur-och Kunskapscentrum, Rådhuset och en glimt av norra Vätterns skärgård

Välkommen till Askersund Laxå soroptimistklubb!

Vår klubb chartrades i september 2001.
Askersund är en liten stad från 1600-talet med närhet till gruvor och skog. Här vid Vätterns norra ände växte hantverk och industri fram. På sommaren är Askersund en livlig turiststad med musikfestival och antikmarknad. 
Laxå är en nyare bruks- och industriort som utvecklats, och i viss mån avvecklats, runt pappersbruk och verkstadsindustri. Orten har dock medeltida anor med Ramundeboda kloster- och kyrkoruin. I närheten av Laxå finns Porla brunnsmiljö bevarad.

Våra projekt och program

Under 2018-2019 har klubben på olika sätt ägnat sig åt det som nu blivit kvinnoskriften ”Från Heliga Birgitta till Eva Eastwood” – Kvinnor som satt Askersund på kartan”. Skälet till att vi började arbeta med detta var att det var en kvinna, drottning Kristina, som gav Askersund stadsprivilegier för 375 år sedan. Askersund firar jubileet på olika sätt under hela året.
Vårt tema var från början ”Starka kvinnor med anknytning till Askersund i ett historiskt perspektiv”.  Så småningom fick en arbetsgrupp ansvar för att ta fram ett förslag.  Slutresultatet är 20 sidor.
Vi har fortlöpande stämt av arbetet med kommunen, som också står bakom skriften och har tryckt upp den. Zinkgruvan Mining har gjort det möjligt för oss att ha professionell hjälp för utformningen av skriften. Den är gratis och finns att få bl. a på turistbyrån och i Rådhusets reception. Den finns även att läsa eller ladda ner på jubileumssidan på Askersunds kommuns hemsida. Vi kommeräven att ha den med vid våra lotteristånd på antikmarknaderna i Åmmeberg och Askersund. Vi har följt
upp skriften med  flera öppna arrangemang – tillsammans med kommunen.

Kort om klubben och vår tidigare verksamhet

Under våra snart tjugo år som klubb har vi engagerat oss i unionsprojekt med tema Stoppa Trafficking och Rent vatten/Brunnar i Afrika. Vi deltar tillsammans med andra systerklubbar i projektet Solvatten. Vi har också haft ett stort engagemang i Unionens Mobilprojekt, som nu har avslutats.

Stipendier

Vi har instiftat två stipendier, som efter personlig ansökan, delas ut till kvinnor, som uppfyller Soroptimismens syften i ord och gärning. I år var det femte året som stipendierna delades ut. Medel till stipendierna kommer från våra kaffelotterier på antik- och julmarknader.

Öppna möten

De senaste åren har vi ägnat oss mycket åt integrationsfrågor och åt unionsprojektet "Våld i nära relationer". På våren 2015 hade vi ett öppet möte på temat ”Hur funkar det med asylsökande och nyanlända i Askersund?” och i april 2017 följde vi delvis upp det med ett möte på temat ”Vad händer nu? – Vägar till integration förnyanlända med uppehållstillstånd som ska bo i Askersund”.
I april 2016 höll vi ett öppet möte om ”Våld i nära relationer”. Vårt syfte med dessa möten är att skapa en plattform för information och diskussion med berörda parter och allmänhet.

 

Samarbete och synlighet

Kommunen – såväl politiker som tjänstemän från olika förvaltningar – har deltagit i samtliga öppna möten. Även andra myndigheter som t. ex migrationsverket, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen och polisen har medverkat liksom olika frivilligorganisationer. Det första mötet om integrationsfrågor arrangerade vi tillsammans med Röda Korset och mötet om Våld i nära relationer tillsammans med Rotary. ABF har varit medarrangör i samtliga möten. Våra öppna möten har förannonserats och även refererats i lokaltidningarna Nerikes Allehanda och Sydnärkenytt. Mötena har rönt ett stort intresse och lockat många deltagare.
Vi tycker att vi är på god väg att göra Soroptimistklubben i Askersund-Laxå synlig och lokalt och nationellt känd genom våra satsningar på öppna möten. Vi har lagt grunden till nätverk med andra föreningar och skapat goda relationer på olika nivåer i samhället, inte minst med pressen.

Verksamhetsåret

Vårt verksamhetsår börjar på hösten med årsmöte och planerings- och arbetsmöten inför vårens programpunkter. Genomförande av större satsningar sker i mars och april. I maj och juni brukar vi ägna oss åt studiebesök och trevligheter.

Medlemskap

Om du bor i eller i närheten av Askersund eller Laxå är du välkommen att besöka oss som gäst eller att bli medlem.
Mötesdagar
Andra måndagen i månaden kl. 18.30 vanligtvis på Hotell Norra Vättern i Askersund
Vi välkomnar gärna nya medlemmar!
Kontakta vår president Eva Gustavsson eva.gustavsson@tibro.se eller vår sekreterare Gun Bellander gun.b@telia.com.