Askersund-Laxå

Club Information

Region: Region Mitt
Chartered: 2001-09-01
Meeting day: Andra måndagen i månaden
Email: askersund-laxa@soroptimistsweden.se
Friend clubs: Jakobstad - Finland

President: Ann Lindvall  
Biltext: Askersunds nya Kultur-och Kunskapscentrum, Rådhuset och en glimt av norra Vätterns skärgård

Välkommen till Askersund Laxå soroptimistklubb!

Vår klubb chartrades i september 2001. Vi har hunnit fira tioårsjubileum och femtonårsjubileum och varit värdar för ett regionsmöte för vår region Mitt.
Askersund är en liten stad från 1600-talet med närhet till gruvor och skog. Här vid Vätterns norra ände växte hantverk och industri fram. På sommaren är Askersund en livlig turiststad med musikfestival och antikmarknad. Hösten 2016 invigdes ett nybyggt  Kultur- och Kunskapscentrum vid Strandparken. Laxå är en nyare bruks- och industriort som utvecklats, och i viss mån avvecklats, runt pappersbruk och verkstadsindustri. Orten har dock medeltida anor med Ramundeboda kloster- och kyrkoruin. I närheten av Laxå finns Porla brunnsmiljö bevarad.

Våra projekt och program

Under våra femton år som klubb har vi engagerat oss i unionsprojekt med tema Stoppa Trafficking och  Rent vatten/Brunnar i Afrika.
Nu deltar vi tillsammans med andra systerklubbar i projekten Solvatten och Mobilinsamling. Läs mer om båda projekten på unionens hemsida.
Vi har instiftat två stipendier, som efter personlig ansökan, delas ut till kvinnor, som uppfyller Soroptimismens syften  i ord och gärning. I år blir det femte  året detta sker. Medel till stipendierna kommer från våra kaffelotterier på två antikmarknader och en julmarknad.
Just nu ägnar vi oss åt integrationsfrågor och unionsprojektet "Våld i nära relationer." Detta gör vi genom att skapa en plattform för information och diskussion med berörda parter och allmänhet. Vi har öppna möten som annonseras i lokalpress och genom affischering. Vi har mött mycket stort gensvar hos både statliga och kommunala myndigheter, frivilligorganisationer och kommunpolitiker. Hösten 2018 kommer vi att ha ett öppet berättarkafé i anslutning till att Askersund firar sitt 375-årsjubileum.

På vårt senaste öppna möte den 13 mars 2017 ägnade vi oss åt frågan om integrationen av de nyanlända i vår kommun som fått uppehållstillstånd .Då deltog kommunchefen och integrationsstrategen och företrädare för individ- och familjeomsorgen, skolan och arbetsförmedlingen. Vi hade ett femtiotal åhörare som fick lyssna och ställa frågor om hur myndigheterna bidrar till att underlätta integrationen för nyanlända med uppehållstillstånd. ( Läs mer på vår klubbsida under Dokument) Under kvällen delade vi ut våra stipendier till två kvinnor som arbetat ideellt med asylsökande. Dessutom fick två unga flickor ta emot premium för att de skapat meningsfulla aktiviteter och bra möten mellan barn och ungdomar.                                                                                                                                                                                                                          Detta möte var en uppföljning av vårt öppna möte i april 2015 som handlade det om flyktingsituationen i kommunen. Politiker, företrädare för Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, kommunen, hälso- och sjukvården, asylboenden, och frivillighetsorganisationer och Sjukvården deltog. Röda Korset och ABF var medarrangörer.
Ett hundratal besökare kom då, lyssnade och frågade.

Den 18 april 2016 hade vi ett öppet möte om Våld i nära relationer, där socialtjänsten, Centrum mot våld i nära relationer i Örebro, skolan, Familjecentralen, hälso- och sjukvården, Polisen, Kvinnohuset i Örebro, Sjukvården och Brottsofferjouren deltog med representanter. De informerade bland annat om sina handlingsplaner och berättade om sin roll i arbetet med offer och förövare.  Mötet var välbesökt och klargörande.  Många frågor ställdes till de medverkande. Rotary och ABF var medarrangörer. Våra öppna möten har förannonserats och även refererats i lokaltidningarna Nerikes Allehanda och Sydnärkenytt.

Vi tycker att vi är på god väg att göra Soroptimistklubben i Askersund-Laxå synlig och lokalt och nationellt känd genom våra satsningar på öppna möten. Vi har lagt grunden till nätverk med andra föreningar och skapat goda relationer på olika nivåer i samhället, inte minst med pressen.
Vårt verksamhetsår börjar på hösten med årsmöte och planerings- och arbetsmöten inför vårens programpunkter.  Genomförande av större satsningar sker i mars och april.  I maj och juni brukar vi ägna oss åt studiebesök och trevligheter. 

Om du bor i eller i närheten av Askersund eller Laxå är du välkommen att besöka oss som gäst eller att bli medlem.
Kontakta vår president Ann Lindvall, ann.lindvall@telia.com eller vår sekreterare Gun Bellander  gun.b@telia.com

Vi tar gärna emot nya medlemmar!

Mötesdagar
Andra måndagen i månaden kl. 18.30 Hotell Norra Vättern i Askersund