Åtvidaberg

Klubbinformation

Region: Region Öst
Charterdatum: 1971-05-08
Mötesdag: Rullande dagar, andra veckan i månaden.
E-post: atvidaberg@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Winterthur - Schweiz, Åbo II - Finland, Stjördal - Norge

Klubbkontakt: Ylva Lund President: Gudrun Thornberg

Region Öst hade möte i Motala 14 oktober 2017 och ovanstående fyra + fotografen deltog.

Åtvidaberg är en mindre kommun i Östergötland
som ligger cirka 3,5 mil från Linköping och 6 mil från Östersjön.

Klubben stöder Solvattenprojektet.

Klubben träffas rullande veckodagar andra veckan i månaden

Klubben har för närvarande 14 medlemmar men nya medlemmar är mycket välkomna!

Kontakta Ylva Lund som är vår kontaktperson, se ovan