Arvika

Klubbinformation

Charterdatum: 1988-05-07
Mötesdag: Första onsdagen i månaden.
E-post: arvika@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Kongsvinger - Norge

President: Monica Fryxelius