Välkommen till Soroptimisterna i Sverige


Projekt runt om i Europa. För mer information gå till Soroptimist Europa - sidan

Soroptimist International

är en av världens största politiskt oberoende kvinnoorganisationer. Genom ett starkt nätverk av yrkesverksamma kvinnor, bidrar vi till att stärka kvinnans ställning globalt, nationellt och lokalt.
Många klubbar engagerar sig i projekt av olika slag. För att ta reda på vad varje klubb har för projekt, gå till respektive klubbs hemsida för att läsa mer. 

Bli medlem du också

Kan du tänka dig att

 • Vara med och göra en insats för kvinnor och flickor lokalt och internationellt?
 • Delta i möten och träffar med intressant innehåll?
 • Möta kvinnor både inom olika yrken?
 • Vara en del av ett internationellt nätverk?
 • Vara medlem i en av världens största organisationer för yrkesarbetande kvinnor?

I så fall är Soroptimismen något för dig!  

Läs mer: folder   Info hur bli medlem

Kontakta en klubb nära dig.
Lokala klubbar eller Webbredaktionen 

Information om Soroptimist international på engelska. Läs mer 

 

Vad gör vi i Sverige

Solvatten

 • ett av unionens program för att ge rent vatten.
  Gåvobrev för er som vill ge ett bidrag till Solvatten istället för annan present finns på solvattensidan
 • Läs mer på Solvatten-sidan och i The Link
 • Kolla årets rapporter på solvattensidan.  

Mobilinsamling

Inbetalningar till unionen 

bankgiro  5923-9863

Inbetalningar till Solvatten
plusgiro 65 71 17-8

 

 

Vad gör vi i världen

Rapport från vår representant i Svenska FN-förbundet ny rapport april 2015!

Si President Ann Garvie och SIE President Ulla Madsen besökte Nordiskt Forum i juni 2014

 • Nordic Soroptimist Meeting 2014 – Billund, Denmark läs mer i unionens kalender nedan.
 • Nyfiken på de nordiska grannarnas nyheter och tidningar? Länkar hittar du här i högerspalten
 • Programme News från Soroptimist Europe: Läs mer
 • Global Voice e-brev: Läs mer här
 • 68-öreskampanjen, utbilda varje flicka: Läs mer
 
Lunds soroptimistklubb
Regioner
Solvatten
Mobilinsamling
PFR
Hela unionens kalender
Hela Unionens Nyhetsarkiv