Välkommen till Soroptimisterna i Sverige

Soroptimist International

är en av världens största politiskt oberoende kvinnoorganisationer. Genom ett starkt nätverk av yrkesverksamma kvinnor, bidrar vi till att stärka kvinnans ställning globalt, nationellt och lokalt. 

Bli medlem du också

Kan du tänka dig att

 • Vara med och göra en insats för kvinnor och flickor lokalt och internationellt?
 • Delta i möten och träffar med intressant innehåll?
 • Möta kvinnor både inom olika yrken?
 • Vara en del av ett internationellt nätverk?
 • Vara medlem i en av världens största organisationer för yrkesarbetande kvinnor?

I så fall är Soroptimismen något för dig!  

Läs mer: folder   Info hur bli medlem

Kontakta en klubb nära dig.
Lokala klubbar eller Webbredaktionen 

Information om Soroptimist international på engelska. Läs mer 

 

Vad gör vi i Sverige

World Award Recognition till Solvatten 

 • Solvatten- ett av unionens projekt: för att ge rent vatten.
  Gåvobrev för er som vill ge ett bidrag till Solvattenprojektet istället för annan present.
  Läs mer Projekt/Solvatten och i The Link
 • Mobilinsamling
 • OBS
  Inbetalningar till unionen ska göras på bankgiro  5923-9863

  Inbetalningar till Solvatten ska
  göras på plusgirot 65 71 17-8

 

Vad gör vi i världen

Si President Ann Garvie och SIE President Ulla Madsen besökte Nordiskt Forum i juni 2014

 • Nordic Soroptimist Meeting 2014 – Billund, Denmark läs mer i unionens kalender nedan.
 •  ‘Let’s go green – Working for a healthy environment’ is the theme for my biennium as president from 2013-2015. Ulla Madsen president för Europafederationen.
 • Nyfiken på de nordiska grannarnas nyheter och tidningar? Länkar hittar du här i högerspalten
 • Programme News från Soroptimist Europe: Läs mer
 • Global Voice e-brev: Läs mer här
 • 68-öreskampanjen, utbilda varje flicka: Läs mer
 
Lunds Soroptimistklubb
Solvatten
Mobilinsamling
Hela unionens kalender